U bent hier

Samen naar buiten!

De meest kwetsbare natuurgebieden zijn die zonder bezoekers. Wanneer mensen een kans krijgen om natuur te ervaren, ontstaat daarmee de beste garantie voor natuurbescherming: betrokkenheid. Daarom heeft ARK van openstelling en voorlichting haar handelsmerk gemaakt. We willen iedereen, van kleuter tot academicus, van hangjongere tot staatssecretaris en van minder valide tot vogelspotter enthousiast maken voor nieuwe natuurgebieden. Daarvoor zoeken wij steeds naar nieuwe manieren om natuur voor al deze doelgroepen interessant te maken. Avontuur, actie en verwondering zijn daarbij net zo essentieel als kennis. Het resultaat is dat uiteenlopende doelgroepen een band opbouwen met een gebied. Dit leidt tot grotere betrokkenheid: de basis voor de uitbreiding van bestaande voorbeeldgebieden of de start van nieuwe!

We hechten speciale waarde aan betrokkenheid van de lokale bevolking. Samenwerking met lokale scholen bij hun veldonderwijs, samen vuilruimen, excursies met de bewoners, de buren stimuleren een oogje in het zeil te houden. In alle opzichten moeten bewoners het gevoel krijgen dat we ons om hun gebied bekommeren.