U bent hier

Start de motor!

zandmotoren

Een zandmotor is een innovatieve manier van kustbescherming en kustonderhoud. De natuur helpt daarbij bij de bescherming tegen de zee. Door zeespiegelstijging verdwijnt er jaarlijks veel zand voor de kust van Nederland. Elk jaar verdwijnen er steeds meer zandplaten onder water. Doordat de zandplaten vol voedsel zitten komt er daardoor steeds minder plek voor bijvoorbeeld trekvogels die dat nodig hebben op hun zware route naar verre oorden en zeehonden om hun jongen te zogen. Voor de dijken is het afkalven van de zandplaten ook slecht omdat het water direct op de dijken slaat, die het daardoor zwaarder te verduren hebben.

Door de zandbanken met zand op te spuiten kan de oude natuurlijke situatie worden nagebootst. Zo'n zandmotor is een oplossing waarbij er gebouwd wordt met de natuur. Door wind, golven en stroming verspreidt het zand zich namelijk langs de kust. Het vormt daar nieuw strand en duin, dat weer beschermt tegen zeespiegelstijging en tegelijkertijd extra ruimte voor natuur en recreatie biedt.

'de' zandmotor

Voor de kust van Ter Heijde is in 2011 de Zandmotor gereed gekomen, een innovatieve manier van kustbescherming. ARK verzorgde ecologische advisering en monitoring bij dit internationaal in de schijnwerpers staande project, en organiseerde struintochten en veldlessen op de Zandmotor.

Om deze strandhaak van 100 hectare te realiseren is ruim 20 miljoen kuub zand opgespoten. De strandhaak is vanaf de aanleg continu van vorm veranderd en zal op den duur zelfs verdwijnen. De komende decennia verdelen zeestromingen en eb en vloed het zand over de Zuid-Hollandse kust. Stormwinden maken er jonge duintjes van en breken ze soms ook weer af. Veel zand komt uiteindelijk tegen en bovenop de huidige duinen terecht. Helm, blauwe zeedistel, zeemelkdistel, zeeraket, zeewolfsmelk en andere planten zijn aangepast aan deze dynamische omgeving en houden het zand vast. Zo zorgt de Zandmotor samen met de natuur ervoor dat onze kust veiliger wordt.

Dwaalfilm.eu: Zandmotor zandsuppletie

Naar verwachting zal de Zandmotor over 30 jaar als strandhaak verdwenen zijn. Het vele zand is echter op een goedkope en natuurlijke wijze over de kust verdeeld, waardoor strandsuppleties overbodig zijn. In de tussentijd hebben recreanten, vogels, vissen en zeehonden kunnen genieten van dit stukje dynamische kust.