U bent hier

Natte natuur en droge voeten

Nederland moet rekening houden met de effecten van klimaatverandering op de economie, de gezondheid, de natuur en de veiligheid. Het gaat daarbij zowel om het opvangen van toenemende wateroverlast en watertekorten als om het temperen van hittegolven in steden. Klimaatbuffers kunnen een grote bijdrage leveren aan een klimaatbestendig Nederland en zijn in staat om mee te groeien met het tempo van klimaatverandering.

Natuurlijke klimaatbuffers in Nederland

Klimaatbuffers zijn prachtige, waterrijke gebieden waar mensen graag recreëren en wonen. Daarnaast kunnen klimaatbuffers nog andere functies hebben. Zo kan bijvoorbeeld het langer vasthouden van water voordelen hebben voor de economie (voldoende water voor stad, landbouw en industrie), het leefklimaat (verkoeling tijdens hete zomers), de veiligheid (voorkomen verder wegzakken veenbodempolders) en de natuur (behoud van biodiversiteit).

Om het concept klimaatbuffers verder te ontwikkelen, uitdragen en realiseren is de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers opgericht door de Vogelbescherming, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De 12 Landschappen, het Wereld Natuur Fonds, Waddenvereniging en ARK. Medio 2014 is het pilotprogramma Natuurlijke Klimaatbuffers afgerond. Sinds die tijd blijft de coalitie zich inzetten om water en natuur mee te koppelen met toekomstige waterbeheersplannen. Van pilot naar mainstream.

Kijk voor meer informatie over klimaatbuffers waar ARK bij betrokken is (o.a. Gulpdal, Beuningen, Kempen~Broek, Weerterbos, IJsselmonde) op het Kennisportaal Klimaatadaptatie en op Natuurlijke Klimaatbuffers.