U bent hier

Verborgen Valleien

Natuur en mergelwinning lijken elkaars tegenpolen. Mergelgroeves worden gezien als ‘littekens in het landschap’ die zo snel mogelijk moeten worden verborgen. Groeves krijgen een verplichte afwerking en zijn zelden toegankelijk. Ze kregen hooguit een tweede leven als vuilstort. De afwerking van groeves maakt juist dat er een grote ecologische rijkdom verloren gaat. Niet afgewerkte groeves bieden door hun steile kalkwanden, kwelbronnen en beschutting voor Nederland unieke leefgebieden en bijbehorende zeldzame planten en dieren van rugstreeppad tot oehoe.