U bent hier

Bouwen voor natuur

Door een praktische werkwijze kunnen duizenden hectare Nederlandse natuur worden ontwikkeld, met een sterke en onafhankelijke financiering vanuit de verkoop van zand, grind, mergel of klei. In tal van projecten zijn de tastbare resultaten te zien van samenwerking tussen delfstoffenwinning en natuurbeheer.

Bakstenen voor natuur

Klei uit uiterwaarden is een waardevolle grondstof voor de keramische industrie. Er worden bakstenen en straatklinkers van gemaakt. Het Wereld Natuur Fonds en baksteenfabrikanten als Wienerberger Bricks en Delgromij, kwamen overeen om meer klei uit de uiterwaarden te halen en de woningbouw met bakstenen te stimuleren. De toepassing van bakstenen krijgt daardoor een bijzondere link met natuur en veiligheid.

Dwaalfilm.eu: Bouwen met baksteen

Zand en grind

Er is een grote behoefte aan zand en grind, maar niemand wil zand- en grindwinningen in zijn achtertuin. Die worden geassocieerd met grote, diepe gaten en veel overlast. Volgens ARK kan zand- en grindwinning in Nederland juist bijdragen aan natuurontwikkeling. Wel is evident dat er dan een werkwijze nodig is waarbij de toekomstige functie van het gebied leidend wordt voor de winning, en niet andersom. Meestal wordt achteraf een functie bij een diep grindgat verzonnen (‘waterrecreatie’). Wij menen dat een goede winning vooral een middel is om een ander doel zoals natuurontwikkeling, recreatie of hoogwaterbestrijding te bereiken. Door de opbrengsten uit de winning gelijk te investeren in het omliggende gebied ontstaat een veel evenwichtiger verhouding tussen land en water, wordt een winning veel minder diep en wordt het zelfs een verrijking in plaats van een verarming van het landschap. ARK ondersteunt projecten en beheert diverse gebieden waarin deze werkwijze wordt gevolgd, waaronder het project Grensmaas.

Dwaalfilm.eu: Grindwinning Borgharen