U bent hier

Bondgenoten

ARK zet zich samen met vele verschillende bondgenoten in om met goede voorbeeldprojecten te laten zien dat investeren in natuur niet ‘alleen maar’ investeren in groen is. Door natuurontwikkeling te koppelen aan economische en maatschappelijke belangen, ontstaan talloze kansen.

Natuur speelt een centrale rol in tal van maatschappelijke en economische behoeften. Denk aan de winning van schoon drinkwater en winning van klei, zand en grind. Of aan verbetering van hoogwaterveiligheid die in gevaar komt door klimaatverandering. Of aan de gezondheid van mensen, CO2-compensatie, hogere huizenprijzen in een groene omgeving en daarmee extra WOZ-inkomsten van gemeentes, etc, etc. 

Het economisch nut van natuur is uitgewerkt met cijfers en voorbeelden in de publicatie ‘De natuur verdient beter. De economische hoofdstructuur als kans’

€H$
€H$