U bent hier

Klachtenprocedure

De medewerkers van ARK Rewilding Nederland proberen uiterst zorgvuldig te handelen, rekening houdend met andermans belangen. Soms lukt het niet om aan alle verwachtingen te voldoen of worden fouten gemaakt. ARK Rewilding Nederland beschouwt klachten als belangrijke signalen uit de buitenwereld waarvan geleerd kan worden.

ARK Rewilding Nederland behandelt klachten overeenkomstig deze procedure.