U bent hier

Realisatie natuur in het hart van de Maashorst

Op 4 november 2013 werd het startsein gegeven voor de realisatie van het Nationale Natuur Netwerk in de Maashorst. Johan van den Hout (gedeputeerde Provincie Noord Brabant), Geert Versteijlen (voorzitter van Stuurgroep De Maashorst) en Petra Souwerbren (voormalig directeur ARK Natuurontwikkeling) tekenden de overeenkomsten voor de samenwerking in de Maashorst.

In vijf jaar tijd is de natuur in het hart van de Maashorst terug. Een gebied van 238 hectare is omgevormd tot nieuwe natuur. De kern van de Maashorst wordt betrokken bij de omliggende natuur en het watersysteem is hersteld. De Maashorst, één van de grootste natuurgebieden van Noord-Brabant, is sinds 2019 weer één aaneengesloten natuurgebied zijn. Dit grootschalige landschap biedt ruimte aan wisenten, roofvogels, grauwe klauwier, gevlekte orchis, en vele soorten vlinders en insecten.

Kudde wisenten Maashorst
Kudde wisenten Maashorst, foto: Maurice van Doorn

Gebied blijft toegankelijk

De Maashorst - het gebied dat wordt omgeven door de gemeenten Bernheze, Uden, Landerd en Oss – is en blijft vrij toegankelijk voor recreanten en rustzoekers. De natuurontwikkeling houdt in dat de natuurkern is uitgebreid met bos en schraalland, en dat de natuurlijke begrazing kan worden uitgebreid. Er worden maatregelen genomen om de verdroging van het gebied te beëindigen en de biodiversiteit te vergroten.

Begrazingsgebied
Begrazingsgebied

Vernieuwende aanpak

ARK Natuurontwikkeling heeft – in samenwerking met Stuurgroep De Maashorst – het voortouw genomen in de uitvoering. Het project is een mooi voorbeeld van de vernieuwende Brabantse aanpak, waarbij regio’s een eigen (financiële) inbreng hebben in het uitbreiden en verbeteren van het Nationale Natuur Netwerk (voorheen: Ecologische Hoofd Structuur). De provincie kende ARK, voor de realisatie van Nationale Natuur Netwerk, een subsidie van 11 miljoen euro toe. Daarnaast draagt de provincie financieel bij aan de realisatie van aanvullende doelen, zoals maatregelen voor bescherming van dier- en plantsoorten. De streek droeg met een subsidie 1,6 miljoen bij. Ook Staatsbosbeheer en ARK zelf leverden een financiële bijdrage. ARK is sinds 1 januari 2020 gestopt met haar werkzaamheden in De Maashorst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@demaashorst.nl

Zelf op pad

Het grootste deel van de Maashorst is vrij toegankelijk op wegen en paden. Natuurcentrum Maashorst in het gehucht Slabroek organiseert regelmatig excursies en in het informatiecentrum is uitgebreide informatie over het gebied verkrijgbaar.

Een aantal foto's op deze pagina is beschikbaar gesteld door Hans Koster Natuurfotografie.

24 km

Nieuwsberichten | Maashorst

Bruine vuurvlinder. Foto: Kim Huskens
24-03-2020

Vlinders terug naar de Maashorst

Wat zou het fantastisch zijn als je in de Maashorst weer volop kan genieten van vlinders als de aardbeivlinder, het heideblauwtje, de veldparelmoervlinder en de bruine eikenpage...
Stagiair Bart Hendriks
25-02-2020

BLOG: Op zoek naar de Exmoor pony's

Samen met Jetske van den Berg (stagiair ARK Natuurontwikkeling en FREE Nature) fiets ik naar de kudde taurossen en Exmoor pony’s die we die dag willen observeren. Als we...
Beeld van het Begrazingsgebied in De Maashorst
06-01-2020

Maatregelen na voorval met tauros in Maashorst

Zondag 5 januari 2020 heeft zich een voorval voorgedaan in het begrazingsgebied aan de Karlingerweg in De Maashorst, een groot natuurgebied in Brabant gelegen tussen Oss en Uden...
Groep studenten op bezoek in De Maashorst (foto: Jetske van den Berg)
03-12-2019

Studenten delen ervaringen in de Maashorst

Twee enthousiaste studenten die stage lopen bij ARK en FREE Nature hebben de afgelopen weken twee excursies georganiseerd voor medestudenten in 'hun' natuurgebied De Maashorst....

Maashorst | Dieren

Partners

Onder de aandacht

Nevengeul Klompenwaard

Gelderse Poort

De ontwikkeling van maar liefst 3.000 hectare nieuwe uiterwaardennatuur in 20 jaar tijd maakt de Gelderse Poort uniek in Nederland. Natuurontwikkeling gaat er hand in hand met economische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals hoogwaterbescherming en duurzame delfstofwinning. En dankzij de nieuwe natuur is het aantal toeristen in de Gelderse Poort flink toegenomen. Met alle positieve gevolgen voor bedrijven en gemeenten.De terugkeer in de Gelderse Poort van natuurlijke processen zoals erosie, sedimentatie en natuurlijke begrazing schudt de natuur wakker. De uiterwaarden, voorheen bestaand uit boerenweilanden en akkers, zijn omgetoverd tot bloemrijke graslanden, moerassen, ruigtes, struwelen en bossen waar grote kuddes runderen en paarden doorheen trekken. Het natuurherstel gaat hier razendsnel, dat blijkt telkens weer als dieren en planten spontaan terugkeren.

Video van Dwaalfilm.eu_Millingerwaard_stadswaard Dwaalfilm.eu: Millingerwaard stadswaard

Een bezoek aan de Gelderse Poort levert bijna altijd bijzondere waarnemingen op. Van lepelaar, tot grote en kleine zilverreiger, en van bever tot misschien zelfs wel de zwarte ooievaar. Soorten waarvan het 25 jaar geleden ondenkbaar was die hier te zien. Een andere spectaculaire soort die terugkeerde,lees verder