U bent hier

Realisatie natuur in het hart van de Maashorst

Op 4 november 2013 werd het startsein gegeven voor de realisatie van het Nationale Natuur Netwerk in de Maashorst. Johan van den Hout (gedeputeerde Provincie Noord Brabant), Geert Versteijlen (voorzitter van Stuurgroep De Maashorst) en Petra Souwerbren (voormalig directeur ARK Natuurontwikkeling) tekenden de overeenkomsten voor de samenwerking in de Maashorst.

In vijf jaar tijd is de natuur in het hart van de Maashorst terug. Een gebied van 238 hectare – nu nog grotendeels in gebruik als landbouwgrond – wordt omgevormd tot nieuwe natuur. De kern van de Maashorst wordt betrokken bij de omliggende natuur en het watersysteem wordt hersteld. De Maashorst, één van de grootste natuurgebieden van Noord-Brabant, moet in 2019 weer één aaneengesloten natuurgebied zijn. Dit grootschalige landschap biedt in de toekomst ruimte aan wisenten, roofvogels, grauwe klauwier, gevlekte orchis, en vele soorten vlinders en insecten.

Kudde wisenten Maashorst
Kudde wisenten Maashorst, foto: Maurice van Doorn

Gebied blijft toegankelijk

De Maashorst - het gebied dat wordt omgeven door de gemeenten Bernheze, Uden, Landerd en Oss – is en blijft vrij toegankelijk voor recreanten en rustzoekers. De natuurontwikkeling houdt in dat de natuurkern wordt uitgebreid met bos en schraalland, en dat de natuurlijke begrazing kan worden uitgebreid. Er worden maatregelen genomen om de verdroging van het gebied te beëindigen en de biodiversiteit te vergroten.

Begrazingsgebied
Begrazingsgebied
Vernieuwende aanpak

ARK Natuurontwikkeling neemt – in samenwerking met Stuurgroep De Maashorst – het voortouw in de uitvoering. Het project is een mooi voorbeeld van de vernieuwende Brabantse aanpak, waarbij regio’s een eigen (financiële) inbreng hebben in het uitbreiden en verbeteren van het Nationale Natuur Netwerk (voorheen: Ecologische Hoofd Structuur). De provincie kende ARK, voor de realisatie van Nationale Natuur Netwerk, een subsidie van 11 miljoen euro toe. Daarnaast draagt de provincie financieel bij aan de realisatie van aanvullende doelen, zoals maatregelen voor bescherming van dier- en plantsoorten. De streek draagt met een subsidie 1,6 miljoen bij. Ook Staatsbosbeheer en ARK zelf leveren een financiële bijdrage.

Zelf op pad

Het grootste deel van de Maashorst is vrij toegankelijk op wegen en paden. Natuurcentrum Maashorst in het gehucht Slabroek organiseert regelmatig excursies en in het informatiecentrum is uitgebreide informatie over het gebied verkrijgbaar.

Een aantal foto's op deze pagina is beschikbaar gesteld door Hans Koster Natuurfotografie.