U bent hier

De Kleine Willemswaard in Tiel

Oostelijk van het stadscentrum van Tiel naast de haven, tussen de Waal, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Vijverberg licht een stuk uiterwaard: De Kleine Willemswaard. Voordat het kanaal werd gegraven was het de westpunt van de veel grotere Willemspolder.

Met het project FluviaTiel is het gebruik als landbouw gestopt. De Kleine Willemwaard is nu een heuse Stadswaard, een kruising tussen een natuurgebied en een park. Hier gaan hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie voortaan hand in hand.

Gedurende een periode van 2019-2021 zet ARK Natuurontwikkeling in opdracht van Rijkswaterstaat in dit gebied een nieuw natuurgericht beheer op, waarin vooral natuurlijk processen de hoofdrol hebben.

Het gebied

De Kleine Willemswaard is een overstromingsvlakte van de rivier de Waal bij hoogwater, maar het is ook een onderdeel van de stad zelf, een uitloopgebied vanuit het stadscentrum. Het is een gebied voor mensen die op zoek zijn naar ruimte, uitzicht, groen en frisse lucht. Deze stadswaard wordt een gebied van en voor riviernatuur waar natuurlijke processen voorgaan op agrarische doelen, waar ruimte is voor spontane natuur.

Kleine willemswaard

Het gebied is onlangs verrijkt met meer ruimte voor water, door open gegraven oude geulbeddingen en het verlagen van de zomerdijk. Vrije overstroming door de rivier is weer mogelijk, waardoor de Kleine Willemswaard geen polder meer is; en daarom nu Kleine Willemswaard noemen. Verder heeft een stukje bosontwikkeling door aanplant bij de dijkvoet met eik, iep en prunus een goede start gekregen. Agrarische activiteiten, waaronder het uitrijden van mest, behoren tot het verleden. Lees hier meer over de Historie van de Kleine Willemswaard.

Hoogwater in Kleine Willemswaard
Hoogwater in Kleine Willemswaard

Tijdelijk beheer door ARK Natuurontwikkeling

De komende drie jaar zal een vorm van dynamisch uiterwaardbeheer worden toegepast, waarin vooral natuurlijke processen de hoofdrol hebben. In de stadswaard wordt straks natuur aangetroffen die robuust is en toekomstbestendig wat betreft waterveiligheid. Daarbij staat het vergroten van de belevingswaarde en het betrekken van de mensen uit de omgeving bij dit bijzondere gebied hoog op de agenda. Er zullen regelmatig excursies en activiteiten worden georganiseerd en het is ook mogelijk om een veldbezoek onder begeleiding aan te vragen.

Waarom dit project?

ARK zet zich in voor het aanjagen van wilde natuur en maakt daarbij gebruik van natuurlijke processen. Met dit project wil ARK laten zien dat ook in een kleine uiterwaard aan de rand van een stad een zo natuurlijk mogelijk, proces gestuurd, beheer mogelijk is. Daarnaast wil ARK mensen betrekken bij onze projecten en waar kun je dat beter doen dan in een gebied naast de stad? Het doel is om op deze manier het beheer na 2022 te gunnen aan een lokale partij.

Wandelaars in Kleine Willemswaard

MEEDOEN

ARK vindt het belangrijk dat een groep betrokken mensen zich over hun Stadswaard ontfermt, ook wanneer wij de uiterwaard straks niet meer beheren. Deze groep bestaat wat ons betreft uit omwonenden en gebruikers van de uiterwaard.

Deze 'Waardgroep' kan een centrale rol in het gebied gaan spelen, door als een gemeenschappelijk geweten de kwaliteit van het beheer en de ontwikkeling van de uiterwaard te bewaken. De leden vervullen een kritische, uitdagende rol naar eigenaar Rijkswaterstaat én naar de nieuwe uitvoerend beheerder. Ze zijn als het ware de 'oren en ogen' in het gebied en sporen zij die verantwoordelijk zijn aan om actie te ondernemen. De Waardgroep zet zich in voor een duurzame ontwikkeling van de Kleine Willemswaard als natuur- en extensief recreatiegebied en tegen verdere aantasting van de landschappelijke en culturele waarden van het gebied. 

Naast deze Waardgroep kan het gebied natuurlijk altijd andere enthousiastelingen gebruiken die zich over de Kleine Willemswaard ontfermen. Bijvoorbeeld door afval te prikken, vogels te tellen of een activiteit te organiseren. Heb je een idee waar je onze hulp bij kan gebruiken of vind je dat je in de Waardgroep thuishoort? Neem dan contact op met Emmie Nuijen via rivieractief@gmail.com.