U bent hier

Ruimte voor water en edelherten

Klimaatbuffer Weerterbos

In het project Klimaatbuffer Weerterbos is gewerkt aan het vergroten van het vermogen van het bos om water langer vast te houden. Een natuurlijker Weerterbos draagt zo bij aan het verminderen van wateroverlast in Den Bosch en Eindhoven. Om dit te bereiken is een deel van het huidige bos veranderd in meer natuurlijk bos en zijn ontwateringsloten afgedamd. Zo is een natuurlijke spons ontstaan die water vasthoudt in natte tijden en langer water levert in droge periodes.

Het project begon in 2007 en is inmiddels afgerond. In het Weerterbos werkte ARK samen met Waterschap Peel en Maasvallei, provincie Limburg en Stichting het Limburgs Landschap.

Meer informatie in het rapport 'Weerterbos, Waterbos'.

Edelherten in het Weerterbos

Edelherten hebben eeuwenlang in Nederland geleefd. Door jacht en het verdwijnen van hun leefomgeving verdwenen ze echter. Op de Veluwe zijn edelherten al lang weer teruggekeerd en recenter ook in de Oostvaardersplassen. Maar wel achter rasters en hekken. Vanuit de wens van vele natuurorganisaties en overheden de dieren hun plek in de vrije natuur terug te geven, is onderzoek gedaan in welk gebied hun herintroductie kansrijk zou zijn. Het Kempen-Broek, tussen Eindhoven, Nederweert en Bocholt is zo’n gebied. Binnen het Kempen-Broek is het Weerterbos als pilotgebied voor het uitzetten van edelherten uitgekozen.

Sinds 2005 leven ze er weer. Samen met eigenaar Limburgs Landschap bracht ARK deze dieren terug in Limburg. Vooralsnog leven ze in omheind gebied, maar de wens is dat de herten in de toekomst door het uitgestrekte Kempen~Broek kunnen zwerven.

Edelherten Weerterbos

Zelf op pad

Het Weerterbos is vrij toegankelijk op wegen en paden. Op de website van het Limburgs Landschap is meer informatie te vinden voor een bezoek aan het gebied en over excursies tijdens de spectaculaire bronstperiode van de edelherten.


12 km

Nieuwsberichten | Weerterbos

Burlend edelhert. Foto: Bob Luijks
28-10-2015

Edelhert keert terug in Brabant

Tussen Tilburg, Eindhoven en 's-Hertogenbosch ligt het Groene Woud. Samen met ARK Natuurontwikkeling brengt Brabants Landschap het edelhert hier terug. Het Groene Woud bestaat...
Smeetshof - Foto: Erwin Christis
23-09-2014

Reactie Deltaprogramma 2015

Op Prinsjesdag 2014 kwam met de Begrotingsstukken ook het Deltaprogramma uit. Hiermee reageert de Nederlandse overheid op de uitdagingen van extremere waterstanden voor onze...
Klimaatbuffer IJsselmonde
13-06-2014

Film klimaatbuffers

In Nederland worden klimaatbuffers ingezet om mee te groeien met klimaatverandering. Dit zijn natuurgebieden die met behulp van natuurlijke processen zorgen voor waterveiligheid...

Weerterbos | Dieren

Partners

Onder de aandacht

Omslag Oerrund boek

Mediatheek

ARK heeft talloze rapporten, boeken, dvd's, zoekkaarten, wandelkaarten en artikelen uitgegeven en geschreven. De beschikbare titels zijn te downloaden of te bestellen via onze web(geef)winkel. Foto's zijn terug te vinden in het fotoarchief.

Zoekkaart zoogdieren Zoekkaart zoogdieren lees verder