U bent hier

Laurabossen en Kettingdijk

De Laurabossen en Kettingdijk vormen een belangrijke schakel in het Kempen~Broek. De gebieden verbinden het natuurgebied Loozerheide in het westen, met natuurgebieden in het oosten en zuiden van het Kempen~Broek zoals het Wijffelterbroek en Smeetshof. 

Laurabossen

De door Schotse hooglanders begraasde Laurabossen liggen centraal in het Nederlandse deel van het Kempen~Broek. Iets meer dan een eeuw geleden bestond een groot deel van het gebied uit heide die daarna beplant werd met grove dennen. De stammen van deze dennen waren bestemd voor de mijngangen van de Lauramijn in Zuid-Limburg. Nog steeds is een groot deel van het gebied begroeid met dennen, maar het bos wordt langzaam omgevormd naar een bos met veel meer loofhout en open stukjes heide. In het gebied leven bijzondere soorten zoals kruisbek, nachtzwaluw en veldkrekel.

De Laurabossen zijn grotendeels in beheer bij Natuurmonumenten. ARK bezit hier een kleine oppervlakte natuurgebied.

Kettingdijk

Het kletsnatte gebied Kettingdijk ligt ingeklemd tussen de gortdroge Laurabossen en de Belgische grens. Tot in de negentiende eeuw was het een groot moerasgebied. Daarna werd het ontwaterd om er landbouwgrond van te maken. In 2014 is het gebied opnieuw op de schop gegaan. Natuurmonumenten en ARK werken hier aan de terugkeer van het moeras. Bijzondere soorten die er nu nog zeldzaam zijn, zoals bever, kleine ijsvogelvlinder en grote weerschijnvlinder, krijgen straks een veel groter leefgebied. En misschien dat in de toekomst het gebied wel een vaste pleisterplaats of zelfs een nieuw broedgebied voor kraanvogels wordt.

Kettingdijk is grotendeels in beheer bij Natuurmonumenten en voor een klein deel bij ARK. Samen zorgen ze voor inrichting en beheer van het gebied.

Zelf op pad

Vooralsnog is het gebied alleen op wegen en paden toegankelijk.

Dwaafilm.eu: Libellen in het Kempen~Broek
10 km

Nieuwsberichten | Laurabossen en Kettingdijk

Knoflookpad, foto: Douwe Schut
12-04-2017

Knoflookpadden begonnen aan de voortplanting

De afgelopen jaren werden enkele duizenden larven van knoflookpad in het Kempen~Broek losgelaten, sinds vorig jaar moeten de knoflookpadden het op eigen kracht redden. Dit jaar...
Porseleinhoen. Foto: Luc Hoogenstein, Saxifraga
04-04-2017

Zeldzame broedvogels in Kempen~Broek

Het herstellen van de natte natuur in GrensPark Kempen~Broek heeft geleid tot de terugkeer van bijzondere broedvogels. Zo zijn op de Raamweiden territoria van zeldzame...
Grutto
28-03-2017

Blog: Voorjaar in het Kempen~Broek

Juist ook in het voorjaar is een wandeling of fietstochtje in het Kempen~Broek de moeite waard. Als je er de tijd en de moed voor hebt om vroeg op te staan, is het ‘s morgens...
Wandelen
21-12-2016

VVV Midden-Limburg winnaar wedstrijd

In mei 2016 startte ARK Natuurontwikkeling een wedstrijd om met nieuwe ideeën voor samenwerking te komen in het GrensPark Kempen~Broek. Initiatiefnemers konden tot en met 31...

Laurabossen en Kettingdijk | Dieren

Partners

Onder de aandacht

Wisent Veluwe

Wisent op de Veluwe

Een kleine kudde wisenten leeft sinds het voorjaar van 2016 op de Veluwe. De wisenten hebben hier een leefgebied van 400 hectare in een voor publiek afgesloten gebied. De wisenten zijn een verrijking voor de natuur. Dit extra leefgebied in Nederland draagt bij aan de instandhouding van de wisent.

De imposante dieren zijn alleen te bezoeken met begeleide excursies. Deze wildernisbeleving is een recreatieve impuls voor de streek. Reserveren voor deze bijzondere excursies kan via deze website.

Stichting Wisent op de Veluwe zorgt in samenwerking met Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling voor de komst van deze Europese bizon. Meer informatie op de website Wisent op de Veluwe.

Wisent op de Veluwe Wisent op de Veluwe

De komst van de wisenten is mede mogelijk gemaakt door de gemeenten Apeldoorn, Barneveld en Ede, provincie Gelderland,lees verder