U bent hier

Huissense Waarden

In de Huissense Waarden gaat Rijkswaterstaat meer ruimte maken voor de rivier. ARK heeft samen met de Gelderse Natuur en Milieufederatie, Staatsbosbeheer, Lingewaard Natuurlijk en in afstemming met provincie Gelderland een voorstel gemaakt om de hoogwaterdoelstellingen te combineren met natuurontwikkeling. Door twee N2000 doelstellingen in te vullen, namelijk hardhoutooibos en natuurlijk grasland, krijgt dit gedeelte van de Gelderse Poort een geweldige groene boost. Daarnaast wil de combinatie K3Delta (delfstofwinner) en Caprice (steenfabriek) middels een ontgrondingsproject nog een flinke lap moerasnatuur realiseren. Al met al leveren deze gecombineerde plannen veel meer natuur op en ook veel meer mogelijkheden voor de recreant. De uitdaging is om met een goede samenwerking het beste resultaat voor de Huissense Waarden en haar bewoners/gebruikers tot stand te brengen.

Luchtfoto Huissense Waard, foto Twan Teunissen
Luchtfoto Huissense Waard, foto Twan Teunissen

Oorspronkelijk zou in de Huissense Waarden ruimte voor de rivier gemaakt worden met grote, diepe ontzandingen. De initiatiefnemer trok zich een jaar geleden echter terug, zodat Rijkswaterstaat snel op zoek moest naar alternatieven om de hoogwaterveiligheid op korte termijn op orde te brengen. In het nieuw hoogwaterplan staan het verlagen van een zomerkade en kribben centraal. RWS zag zich door tijdsdruk gedwongen de landschappelijke, ecologische en recreatieve verbeteringen minder aandacht te geven, maar gelukkig zijn de andere gebiedspartners te hulp geschoten.

Eind 2015 worden de verschillende ideeën voor gebiedsverbetering getoetst op hun haalbaarheid en vervolgens geïntegreerd tot één masterplan. Tijdens een informatieavond in november 2015 is het plan met veel enthousiamse ontvangen door de lokale bevolking. Op dit moment is het wachten op provincie Gelderland om een vervolg te geven aan dit proces. 

Gebiedsschets Huissensche Waard
Gebiedsschets Huissensche Waard