U bent hier

Kampina-Baest

Onderdeel van ‘Brabants Goud in Het Groene Woud' is het realiseren van een ecologische verbinding tussen de topnatuurgebieden Kampina en Landgoed Baest via de Groote Beerze. ARK heeft via aankoop en (vrijwillige) ruilingen gronden verworven om de al waardevolle Kampina in Oisterwijk en het Landgoed Baest in Oost- West- en Middelbeers (gemeente Oirschot) te verbinden. Dit is cruciaal om de soortenrijkdom in Nederland en Brabant te vergroten.

Met de verworven percelen kan ARK het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en het Natte Natuurparelbeleid uit 2004 uitvoeren in de deelgebieden:

  • Spoordonk (rond de watermolen van Spoordonk aan de Groote Beerze);
  • Kampina (in De Logt, Oisterwijk en aan de Kempseweg in Boxtel, direct tegen de Beerze).

Andere partijen werken aan een ruime passage van de Beerze ter hoogte van de A58 en het Wilhelminakanaal.

Alle percelen die ARK verwierf rond de Beerze vormen waardevolle puzzelstukjes die het groene netwerk in Brabant weer een stukje completer maken. Projectleider Ger van den Oetelaar van ARK: “De ecologische resultaten voeren de boventoon omdat Moeder Natuur voor ons voorop staat. Dat de natuurmaatregelen vervolgens ook helpen om cultureel erfgoed te behouden of helpen tegen verdroging en wateroverlast vinden we de grote plus van dit project. Het mes snijdt aan meerdere kanten en mens en natuur profiteren. Zo werken we het liefst bij ARK.

Kleine ijsvogelvlinder
Kleine ijsvogelvlinder

Samenwerkingspartners

ARK werkt bij de uitvoering van haar Inrichtings- en Beheerplan Beerze, Baest en Kampina samen met Waterschap De Dommel, het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB), provincie Noord-Brabant, de gemeenten Boxtel, Oirschot en Oisterwijk en de Molenstichting Noord-Brabant.

Toekomstbeeld

De uitvoeringsplannen voor het Spoordonkse watermolenlandschap zijn nauw verweven met de cultuurhistorie van het plangebied. Daarom streeft ARK er hier samen met haar partners naar om inrichtingsmaatregelen te treffen die niet alleen de natuur versterken maar het landschap ook zijn historische glans teruggeven. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat het watermolenlandschap een mooie schakel gaat vormen in de wandel- en fietsroutes vanuit de Kampina naar andere natuurgebieden ten zuiden van de A58. Daarnaast bieden de karakteristieke landschapskenmerken mogelijkheden om het gebied bij de watermolen te laten fungeren als klimaatbuffer, bedoeld om op natuurlijke wijze water te bergen. En ook daar profiteert de natuur van. Meer weten over dit project? Klik hier naar Watermolenlandschap Spoordonk.

Ook in de Kampina put ARK uit historische eigenschappen: op de percelen aan de Logtsebaan (Oisterwijk) brengt ze onder meer zogenoemd dynamisch moeras terug (dit zijn moerassen met een relatief hoge waterstand die de biodiversiteit ten goede komt). Het perceel aan de Kempseweg (Boxtel) ontwikkelt ze tot rivier- en beekbegeleidend bos. Dat gebeurt met plantmateriaal dat al van oorsprong in deze regio te vinden is. De faunapassage onder de Kempseweg door blijft intact.

NIEUWSBRIEF

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het Spoordonkse watermolenlandschap? Abonneer u dan op de Nieuwsbrief ‘Kampina-Baest’ van ARK. Stuur daarvoor een e-mail naar: info@ark.eu o.v.v. ‘Aanmelding Nieuwsbrief Kampina-Baest’.