U bent hier

Kampina-Baest

Binnen het project ‘Brabants Goud in Het Groene Woud’ realiseert ARK Rewilding Nederland een ecologische verbinding tussen de topnatuurgebieden Kampina (Oisterwijk) en Landgoed Baest (Oirschot). Dat doen we via het beekdal van de Beerze. Hier verwerven we landbouwgronden die we omzetten in natuur. Zo kunnen dieren en planten zich gemakkelijker tussen verschillende gebieden verplaatsen. Daarnaast zijn deze gronden waardevolle puzzelstukjes die het groene netwerk in Brabant weer een stukje completer maken.  

Het doel van onze natuurmaatregelen helpt de ecologie in het Beerzedal vooruit. Maar dat is niet het enige waar we ons op richten. Want de maatregelen moeten ook meehelpen verdroging tegen te gaan, wateroverlast te beperken en cultureel erfgoed te behouden.

Landgoed Baest

Landgoed Baest, in particulier bezit, ligt tussen Spoordonk en Middelbeers in de gemeente Oirschot. Het 380 hectare tellende landgoed is zowel vanuit natuur- als cultuurhistorisch oogpunt van groot belang. Het bestaat afwisselend uit naald- en loofbos waar ook de Beerze doorheen stroomt. In het hart van het landgoed liggen akker- en weidegronden, ook staan hier de (woon)gebouwen. Landgoed Baest is vrij toegankelijk voor wandelaars, met uitzondering van de onmiddellijke omgeving van het landhuis.   

Kleine ijsvogelvlinder
Kleine ijsvogelvlinder

De Kampina 

De Kampina is een Natura 2000-gebied van ruim 1.200 hectare groot tussen Boxtel en Oisterwijk. Het predicaat ‘Natura 2000’ geeft aan dat het om een beschermd natuurgebied gaat. Het bestaat uit bos, heide en beekdalen; de naam ‘Kampina’ verwijst – in het Latijn – naar de Kempen. In het westen van het gebied sluit de Kampina aan bij de Oisterwijkse Bossen en Vennen, in het oosten ligt het bijna vast tegen De Mortelen aan. ‘Bijna’, want het Banisveld (een natuurontwikkelingsgebied) moet beide gebieden gaan verbinden.  

De Beerze 

Tussen Landgoed Baest en de Kampina stroomt de Beerze, een middelgrote beek met een omvangrijk moerassig beekdal. Hier ligt ook het moerasbos Smalbroeken met onder meer zwarte els, hop en kamperfoelie. Soorten als de blauwborst en de sprinkhaanrietzanger vinden het hier goed toeven. In de moerassen en graslandjes komen gagelstruwelen, schaafstro, beenbreek en zeggesoorten voor. Aan de Kattenberg in Spoordonk voeren we samen met Waterschap De Dommel een proef uit om te kijken hoe de bodem daar het water beter kan vasthouden zodat verdroging geen kans krijgt. Dat doen we ook even verderop. Daar staat nog steeds een watermolen die eeuwenlang het beeld en de functie van het landschap bepaalde, beïnvloedde en vormde. Bij de natuurontwikkeling die we hier zijn gestart, staat de terugkeer van dit aloude watermolenlandschap centraal.  

Moerassige grond is goede grond 

Ook op onze gronden dichtbij de Kampina versterken we de historische kenmerken. Zo brengen we aan de Logtsebaan zogenoemd vochtig hooiland terug. Aan de Kempseweg in Boxtel ontwikkelen we haagbeuken-essenbos met bomen en planten die van oorsprong in deze regio te vinden zijn. De faunapassage onder de Kempseweg blijft er intact.  

Nieuwsgierig geworden? 

Met de Nieuwsbrief Brabants Goud houden we alle bewoners, organisaties en andere geïnteresseerden op de hoogte van de landschappelijke ontwikkelingen in Het Groene Woud. Neem ook een abonnement op deze nieuwsbrief, helemaal gratis. Aanmelden doet u hier. U leest er ook alle eerdere edities terug.