U bent hier

Dommeldal Son - Boxtel

Samen met Waterschap De Dommel voert ARK in het Dommeldal het Natte Natuurparel-beleid uit 2004 uit om natuurwaarden, die een vochtige bodem met zich meebrengt, te behouden en te versterken. De activiteiten die ARK in het Dommeldal ontplooit, horen bij het grote ARK-project Brabants Goud in Het Groene Woud.

Bosanemonen. Foto: Bert Vervoort
Bosanemonen. Foto: Bert Vervoort

Het algemene doel van dat project is om in Het Groene Woud het Natuurnetwerk Brabant completer te maken. In dit netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden die met elkaar verbonden zijn, ontbreken nog schakels die belangrijk zijn voor dieren en planten. Sommige schakels bevinden zich in het Dommeldal waar diverse percelen nog in agrarisch gebruik zijn of eigendom van particulieren of bedrijven. ARK spant zich sinds 2019 in om deze percelen te verwerven. Soms via aankoop, soms via kavelruil. In dat laatste geval zorgt ARK eerst dat ze in de buurt kwalitatief betere gronden in bezit krijgt. Op deze ruilgrond kan de agrariër dan zijn bedrijfsvoering onder betere omstandigheden voortzetten. Zo profiteert niet alleen de natuur van herstel en vernieuwing maar gaat ook de landbouw erop vooruit.

Meer weten?

De visie van ARK Natuurontwikkeling op de natuur in het Dommeldal leest u in de uitgave Dommeldal in Het Groene Woud.

WILT u op de hoogte blijven?
Klik hier voor de nieuwsbrief van De Geelders & het Dommeldal