U bent hier

De Scheeken, een prachtig vochtig bosgebied

De Scheeken, onderdeel van Het Groene Woud, is een prachtig gevarieerd bosgebied tussen Best en Liempde in Brabant. Het gebied wordt gekenmerkt door oude populierenlanen waar de natuur weer de touwtjes in handen heeft gekregen. Drassige plekken en slootjes maken het een uitnodigende plek voor heel wat vochtminnende soorten. Er zijn volop open plekken in het bos en veel bosranden verlopen geleidelijk vanuit lage kruiden, via wat ruigtestroken naar een struiklaag die overgaat in het ‘echte’ bos. Juist die geleidelijkheid zorgt er voor dat veel planten en diersoorten zich er thuis voelen.


Sinds 2017 heeft de Scheeken een groep bijzondere bewoners erbij gekregen: edelherten. Zij horen thuis in de Brabantse natuur. Met hun gegraas en gedrag zorgen ze voor meer openheid en variatie. Het Brabants Landschap heeft er samen met ARK Rewilding Nederland voor gezorgd dat ze hier weer leven. Het edelhertengebied is eigendom van Brabants Landschap.

Scheeken’ komt van ‘schei-eiken’, de boom waarmee vroeger eigendomsgrenzen werden gemarkeerd. Maar al snel werd de populier als markeringsboom veel populairder. En er werden woeste gronden mee bebost. Ze brachten heel wat op, namelijk hout om klompen van te maken. De Scheeken vormt samen met het naastgelegen natuurgebied De Mortelen het grootste landschapsreservaat van Brabant.