U bent hier

Zuidrand van De Geelders: Kasteren

Aan de zuidrand van De Geelders, midden in Het Groene Woud, ligt het Liempdse buurtschap Kasteren. Hier kreeg ARK in 2020 zeggenschap over ruim 5 ha grond. Voor een gedeelte was dat weiland en voor een gedeelte waren dat de zandpaden in De Geelders. Binnen de 5 ha is ook een particulier die zich aansluit bij de natuurontwikkeling die ARK voor ogen heeft. De percelen bij Kasteren zijn belangrijk om de belangrijke ecologische verbinding te versterken tussen het natuurgebied De Geelders en het Dommeldal. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) heeft de aanvraag hiervoor in het najaar van 2020 goedgekeurd.

Beeld van het projectgebied rond Kasteren (Foto: Bert Vervoort)
Beeld van het projectgebied rond Kasteren (Foto: Bert Vervoort)

Van kern naar buitenranden

Waar ARK in onder meer het nabijgelegen Savendonk de robuuste kern van De Geelders versterkt, zijn de Kasterense percelen onderdeel van de waardevolle buitenranden van het leembos van De Geelders. De drassige, matig bemeste graslanden bevinden zich op een unieke plaats. Namelijk op de scheidslijn met het beekdal van De Dommel. De percelen bieden een unieke kans om hier natuurrijke overgangssituaties te creëren of te herstellen. Dat is goed voor de bossen, planten en dieren, want zulke overgangen stimuleren de vitaliteit en natuurkwaliteit van het totale gebied.

Moerassprinkhaan. Foto: Bert Vervoort
Moerassprinkhaan. Foto: Bert Vervoort

Flora en fauna profiteren ervan

Veel dieren en planten profiteren ervan als uitlopers van De Geelders straks tot aan de oever van de Dommel reiken. Er zullen meer kansen ontstaan voor bijvoorbeeld zeer zeldzaam geworden planten als Spaanse ruiter, blonde en blauwe zegge, de blauwe knoop en het pijpenstrootje. Verder zullen de bever, de zwarte ooievaar en de zwarte wouw zich hierdoor thuis gaan voelen in het gebied. Deze en andere bijzondere soorten worden hier al regelmatig waargenomen. Een bijzondere amfibie-soort in De Geelders is de kamsalamander. Deze komt op een aantal plekken rond de bossen voor, maar vooral bij Kasteren. En, misschien komen er dieren bij. De otter bijvoorbeeld, die zich al langzaam door het rivierengebied verspreidt en hopelijk via de Dommel, De Geelders en Kasteren zal bereiken.

Nieuwsgierig geworden?

In de landschapsvisie van ARK Rewilding Nederland wordt onze kijk op natuurontwikkeling in De Geelders in Het Groene Woud uit de doeken gedaan.
 

Wilt u op de hoogte blijven?

Klik hier voor de nieuwsbrief van De Geelders & het Dommeldal