U bent hier

Ontwerpwedstrijd leembos Hooge Beek

In 2021 hield ARK Rewilding Nederland een ontwerpwedstrijd om van het deelgebied Hooge Beek een nat bos te maken. We organiseerden de wedstrijd samen met Stichting Probos. Reden om ontwerpers uit te dagen: we waren erg nieuwsgierig naar de ideeën van anderen om landbouwgrond – zoals te vinden was in Hooge Beek – om te vormen tot natuur. Ingenieursbureau van Nierop uit Riethoven won de wedstrijd met het ontwerp ‘Waterwoud’.

Waterwoud

De ontwerpwedstrijd bracht maar liefst acht multidisciplinaire teams van landschapsontwerpers, ecologen en hydrologen uit heel Nederland op de been. Het leverde prachtige en hoogstaande plannen, verrassende ideeën en nieuwe invalshoeken op. De winnende ontwerpers van ‘Waterwoud’ bleken het beste in staat de potentie van Hooge Beek te benutten, inclusief spontane bosontwikkeling, een goede waterberging en een Beeksche Waterloop die het waterecosysteem in stand houdt.

Juryrapport

Uit het juryrapport: ‘Dit ontwerp van Jac Hendriks, Guido Posthuma, Eric Schippers en Koen van Tongeren getuigt van een aangenaam pragmatisme. Niet alles is doorontworpen: het ontwerp gaat vooral uit van ‘de natuur haar gang laten gaan’ met interessante voorstellen om die natuurlijke processen sneller op gang te brengen. Zoals bijvoorbeeld herstel van de leemlaag in de bodem en het dichten van greppels. Verder is de visie van de ontwerpers op de Beeksche Waterloop een pluspunt: de beek maakt in het ontwerp integraal onderdeel uit van het bos.’

In uitvoering ARK heeft op basis van het winnende ontwerp inmiddels inrichtingsmaatregelen getroffen. Die bestaan onder meer uit de aanplant van inheemse boom- en struiksoorten en de aanleg van structuurrijke graslanden en moerassige laagten. Ook het afwateringspatroon is vernieuwd. Dit leidt tot een hogere grondwaterstand die de bodem niet alleen vernat maar ook beschermt tegen verzuring.Ook daslook komt in het gebied voor (foto: Bert Vervoort)