U bent hier

Loofbos aan noordzijde van De Geelders:Gasthuiskamp

In het noordelijke deel van De Geelders bevindt zich de Gasthuiskamp, een gebied van 68 hectare met loofbos. Binnen dit gebied (dat eigendom is van Brabants Landschap) verwierf ARK in het najaar van 2020 in totaal 3,7 hectare aan bouwlandpercelen. ARK gaat deze percelen herontwikkelen zodat ze aansluiten bij de bestaande leembossen van De Geelders en bijdragen aan de versterking ervan.

Dit maisland aansluitend op het bos van De Geelders gaat veranderen in natuur (Foto: Bert Vervoort)
Dit maisland aansluitend op het bos van De Geelders gaat veranderen in natuur (Foto: Bert Vervoort)

Natuur om te koesteren

De Gasthuiskamp is rijk aan bijzondere bewoners: de das (midden in de Gasthuiskamp ligt een dassenburcht), goudvink en havik hebben er hun leefgebied, net zoals zeldzame vogels als de houtsnip en de middelste bonte specht. Verder zijn bij een recente inventarisatie 104 soorten nachtvlinders en 17 soorten dagvlinders aangetroffen. De Gasthuiskamp is ook het thuis van een grote diversiteit aan flora: van bosanemoon, eenbes en welriekende agrimonie tot lijsterbes, sporehout en zwarte els. Verder groeit hier tevens het zeldzame boskortsteel (een bosgras). Dat zowel flora als fauna floreren op de Gasthuiskamp biedt veel potentie voor de verworven percelen. Van de maatregelen die ARK hier treft, zullen veel planten en dieren in De Geelders profiteren. Sterker nog, misschien komen er dieren bij. De otter bijvoorbeeld, die hopelijk via de Dommel De Geelders en de Gasthuiskamp zal bereiken. Mits het gebied nat genoeg is…

Ook daslook komt in het gebied voor (foto: Bert Vervoort)
Ook daslook komt in het gebied voor (foto: Bert Vervoort)

De waarde van een natte bodem

De belangrijkste maatregel om de natuur in De Geelders ruim baan te geven, is zorgen dat het gebied niet verdroogt en nat genoeg blijft. Een nat gebied, waarin water beter wordt vastgehouden, is goed voor het herstel van de leembossen én voor vergroting van de biodiversiteit. Op de Gasthuiskamppercelen zijn daarvoor ingrepen nodig, omdat het grondwater hier nergens meer tot op het maaiveld komt. Daarom zal ARK, samen met Waterschap De Dommel, onder meer greppels en afwaterende rabatten dempen zodat water langer in het gebied blijft. Later wordt vanuit de Gasthuiskamppercelen ook nog een natte verbinding met de Dommel ondersteund via de Beeksche Waterloop. De maatregelen op de Gasthuiskamp dragen daarmee bij aan de structurele vernatting van het hele gebied.

Oranjetipje bij de Beeksche waterloop (Foto: Bert Vervoort)
Oranjetipje bij de Beeksche waterloop (Foto: Bert Vervoort)

Versterking van de bossen

Op de Gasthuiskamppercelen laat ARK ook nieuw leembos aanplanten, grenzend aan de oude boskern. Extensieve begrazing zal ervoor zorgen dat bosontwikkeling vervolgens verspreid over het terrein in verschillende stadia zal verlopen. De jonge bossen trekken bovendien naar verwachting nieuwe soorten vogels en andere dieren aan zoals de nachtegaal en – in een later stadium – spechten. Verder is de boommarter al in de buurt van De Geelders gesignaleerd en ook de bever zal zich binnenkort waarschijnlijk laten zien. Kansen zijn er ook voor de zeldzame vermiljoenkever dankzij de stronken, stammen en takken die niet meer worden afgevoerd, maar voortaan blijven liggen.

Nieuwsgierig geworden?

In de landschapsvisie van ARK Rewilding Nederland wordt onze kijk op natuurontwikkeling in De Geelders in Het Groene Woud uit de doeken gedaan. Met de 'Nieuwsbrief De Geelders & het Dommeldal' houden we alle bewoners, bedrijven en organisaties op de hoogte van de landschappelijke ontwikkelingen in De Geelders. Wilt u deze nieuwsbrief ook in uw mailbox ontvangen of eerdere nieuwsbrieven lezen, kijk dan hier.

Wilt u op de hoogte blijven?
Klik hier voor de nieuwsbrief van De Geelders & het Dommeldal