U bent hier

De Geelders

De activiteiten die ARK in en rondom De Geelders ontplooit, horen bij het grote ARK-project Brabants Goud in Het Groene Woud. Het algemene doel van dat project is om in Het Groene Woud het Natuurnetwerk Brabant completer te maken. In dit netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden die met elkaar verbonden zijn, ontbreken nog schakels die belangrijk zijn voor dieren en planten. Sommige schakels bevinden zich in De Geelders. Het gaat veelal om percelen die nog in agrarisch gebruik zijn en eigendom van particulieren of bedrijven.

Meer natuur én Agrarische structuurversterking

ARK spant zich sinds 2019 in om deze percelen te verwerven. Na aankoop of kavelruil zet ARK deze percelen om naar natuur om ze daarna tijdelijk te beheren. Met de ruilingen wordt ook een ander doel nagestreefd: agrarische structuurversterking. Heeft ARK agrarische percelen op het oog voor omvorming tot natuur, dan zorgt ARK eerst dat ze in de buurt kwalitatief betere gronden in bezit krijgt. Op deze ruilgrond kan de agrariër dan zijn bedrijfsvoering onder betere omstandigheden voortzetten. Zo gaat ook de landbouw erop vooruit.

De verwerving van de percelen horen bij de landschapsontwikkeling die ARK voor De Geelders in petto heeft. De ideeën zijn niet nieuw. Rond 1950 kwam er al een Nationaal Plan om complete ontginning te voorkomen en bijna dertig jaar geleden waren er al plannen om de unieke leembossen in ere te herstellen. De onschatbare waarde van De Geelders is daardoor behouden gebleven en de biodiversiteit in het gebied behoort tot de rijkste van Nederland. Verder herstel kwam in 2004 op de agenda te staan toen de provincie Noord-Brabant De Geelders aanwees als Natte Natuurparel, om natuurwaarden te behouden en te versterken.

Slanke sleutelbloem. Foto: Bert Vervoort
Slanke sleutelbloem. Foto: Bert Vervoort

Maatregelen tegen verdroging

Een belangrijke maatregel om de natuur in De Geelders ruim baan te geven en gezond en weerbaar te houden, is zorgen dat het gebied niet verdroogt en nat genoeg blijft. Er komt niet méér water bij, wel gaat ARK er, in samenwerking met Waterschap De Dommel, voor zorgen dat het gebied water beter vasthoudt. De Dommel en diens beekdal spelen hierbij een zeer belangrijke rol. In de Landschapsvisie De Geelders van ARK staat beschreven hoe die natuurverbinding met het Dommeldal tot stand komt.
 

OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Klik hier voor de nieuwsbrieven van De Geelders & het Dommeldal