U bent hier

Oude Waal - Bisonbaai

Vanaf de Nijmeegse Waalkade kun je via een spectaculair hoge brug, de Ooijpoort, de natuurgebieden in de Gelderse Poort bezoeken. De Stadswaard, Groenlanden en Bisonbaai vormen een groot aaneengesloten natuurlint en zijn op hun beurt weer verbonden met de Millingerwaard. ARK was betrokken bij de inrichting en beheer van dit deel van de Ooijpolder. Staatsbosbeheer is nu de beheerder.

Het is nog niet heel lang geleden dat een groot deel van dit gebied boerenland was. Sinds 2003 grazen er kuddes wilde runderen en paarden die nu in beheer zijn bij FREE Nature. Sinds 2009 zijn alle deelgebieden met elkaar verbonden. Op de dijk liggen oversteekplaatsen zodat de grazers van het ene naar het andere gebied kunnen lopen.

Stadswaard

De Stadswaard, grenzend aan Nijmegen, is vrij toegankelijk. De stranden worden veelvuldig gebruikt door de Nijmegenaren om te zonnen en pootje te baden in de Waal. Het gebied overstroomt regelmatig. De grote grazers zoeken dan een veilig heenkomen op het voormalige steenfabrieksterrein de Vlietberg. 's Zomers bloeien op deze plek honderden soorten planten, waaronder de zeer zeldzame Rijncentauri. De komende jaren worden delen van de Stadswaard heringericht door het opengraven van een aantal oude geulen. 

Oude Waal

Vroeger was de Oude Waal beroemd bij natuurliefhebbers voor haar rijke moerassen met bijzondere soorten als roerdomp en grote karekiet. Die zeldzame soorten verdwenen zodra het gebied verdroogde. Maar de nattigheid gaat terugkeren. Opgeslibde gronden worden verlaagd en nadat de afgelopen tientallen jaren het waterpeil afgestemd was op de landbouw, kan het nu beheerd gaan worden voor de natuur.
In het voorjaar van 2008 is een eerste proef gedaan met een hoge waterstand in het voorjaar. Het experiment leerde dat een aanzienlijk hoger waterpeil mogelijk is, zonder dat omwonenden overlast hebben van kwel. Het langzame uitzakken en verdampen van het water leidde tot een grote oppervlakte plasdras. Tal van broed- en trekvogels vonden met het opschuiven van de waterlijn telkens nieuwe voedselplekken. In de Oude Waal kunnen we eindelijk weer zien hoe uitbundig de natuur reageert als ze natte voeten heeft. In strenge winters bevriest de Oude Waal al snel en dan is de voormalige rivierarm een schaatsparadijs.

Dwaalfilm: Vorst en ijs

Groenlanden 

Binnendijks ligt natuurgebied de Groenlanden. Het bestaat uit een groot aantal zand- en kleiputten met ooibossen en open moeras. Een groot gedeelte ervan is niet toegankelijk. Het hoger gelegen, voormalige steenfabriekterrein de Groenlanden is wel vrij toegankelijk. Dit zandige terrein grenst aan de Defensiedijk. Deze maakt deel uit van de IJssellinie, aangelegd tijdens de koude oorlog om West-Nederland te beschermen tegen een aanval vanuit het oosten. In de Groenlanden leven veel moerasvogels zoals blauwborst en kleine karekiet. Langs de plassen broeden ijsvogels en vanaf uitkijktoren 'het Ooievaarsnest' zie je het paalnest waar ieder jaar ooievaars broeden.

Bisonbaai

Bij mooi zomerweer is het een drukte van belang rond de Bisonbaai. Honderden badgasten delen het strand van de grote plas met runderen en wilde paarden. In de winter is het er ook druk, maar dan wordt de plas bezocht door duizenden ganzen en eenden.

Dwaalfilm.eu: Bisonbaai


Zelf op pad

De Stadswaard en Bisonbaai zijn helemaal vrij toegankelijk voor publiek, ook buiten de paden. Net als het hoge droge deel van de Groenlanden. Hier staat ook een uitkijktoren die zicht biedt op de omliggende moerassen. Zwemmen is mogelijk in de Bisonbaai.