U bent hier

Ooijse Graaf

De Ooijse Graaf is een oude rivierarm van de Waal, gelegen tussen de Ooijpolder en de Millingerwaard bij Nijmegen. Hier stroomde vroeger de Waal, maar de rivier ligt inmiddels een kilometer verderop. De Ooijse Graaf is voor de natuur in de Gelderse Poort van cruciaal belang, maar de oude rivierarm en de daarin gelegen riviermoerassen zijn grotendeels verdroogd. Er liggen echter kansen om de natuur te herstellen. En die kansen wil ARK graag grijpen. Want het zijn juist dit soort zeldzame riviermoerassen die van groot belang zijn voor de otter en voor vele soorten insecten en moerasvogels. Bovendien vormt deze rivierarm de ontbrekende schakel tussen de natuurgebieden van de Millingerwaard en de Ooijpolder.

Klik hier en geef de otter een vrije doorgang kado!

ARK wilde de oude rivierarm Ooijse Graaf weer tot leven wekken
ARK wilde de oude rivierarm Ooijse Graaf weer tot leven wekken

Natuurgebied en waterbuffer ineen

ARK Natuurontwikkeling heeft begin 2019 25 hectare rietmoeras kunnen aankopen in de Ooijse Graaf. Zo kunnen we een begin maken met de natuur en het landschap in deze oude rivierarm te herstellen, te versterken en een klimaatbestendige waterhuishouding te realiseren. Want de Ooijse Graaf wordt niet alleen een prachtig natuurgebied, het kan meteen ook een klimaatbuffer worden en een strategische watervoorraad voor droge periodes. ‘De rietmoerassen van de Ooijse Graaf zijn een Natura 2000 gebied. Dat wil zeggen dat ze zo bijzonder en belangrijk zijn voor flora en fauna dat ze op Europees niveau zijn aangewezen als te beschermen natuur’, aldus Anke Dielissen, projectleider namens ARK. ‘In de laatste decennia zijn de rietmoerassen echter sterk verdroogd. Vogelsoorten die in en bij rietmoerassen leven, zijn er nog maar weinig of zijn zelfs helemaal verdwenen.’ ARK gaat daarom op haar percelen maatregelen treffen zodat de rietmoerassen weer Natura 2000 kwaliteit krijgen en zeldzame vogels als roerdomp, woudaapje, grote karekiet en bruine kiekendief weer nieuwe kansen krijgen.

Porseleinhoen. Foto: Luc Hoogenstein, Saxifraga
Na het natuurherstel in de Ooijse Graaf zijn er weer kansen voor het zeldzame porseleinhoen

Eeuwenoud riviermoeras herleeft 

Als de dode rivierarm Ooijse Graaf weer nieuw leven wordt ingeblazen, kan het uitgroeien tot een prachtig leefgebied voor zeer zeldzame soorten als otter en gevlekte witsnuitlibel. Ook kan het weer de thuishaven worden van tot de verbeelding sprekende vogels als roerdomp, woudaapje, bruine kiekendief, porseleinhoen, baardmannetje en zwarte stern. Er ontstaat een aantrekkelijk met bos, ruige graslanden, en riet omzoomd visrijk moeras, waar het water op een natuurlijke manier wordt vastgehouden en waar mensen van kunnen genieten.

6 km

Nieuwsberichten | Ooijse Graaf

Doodgereden otter in de Ooijpolder bij Nijmegen. Foto: Martijn Verdoes (www.agami.nl)
26-02-2020

Kom ook in actie en help de otter!

Vind je het ook vreselijk als otters worden doodgereden in het verkeer? Zorg dan voor veilige verbindingen en help de otter! Geef samen met ARK Natuurontwikkeling de natuur de...
Studentenvereniging BeeVee overhandigt de cheque
05-02-2020

Studenten sponsoren otter

Wat een mooi cadeau! Meer dan 500 euro voor de otter, opgehaald door studenten! BeeVee, de vereniging voor biologiestudenten van de Radboud Universiteit in Nijmegen, kiest ieder...
Otter. Foto: Ronald Pol
25-12-2019

Help de otter en geef een vrije doorgang kado!

ARK Natuurontwikkeling bestaat 30 jaar. In dit jubileumjaar willen we de natuur nog een extra zetje in de rug geven. Daarom vragen we onze donateurs, fans, supporters en...
29-11-2019

Green Friday voor de otter

Onlangs brachten de Zoogdiervereniging en Wageningen Environmental Research het goede nieuws dat de otterpopulatie in Nederland blijft toenemen. Maar ook de trieste kanttekening...

Onder de aandacht

Oranjetipje op zinkboerenkers

Geuldal, catwalk voor Europese topnatuur

Tussen 2014 en 2018 werkte ARK aan het project 'Geuldal, catwalk voor Europese topnatuur'. Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit de extra trekking van de Nationale Postcode Loterij. Het Nederlandse Geuldal is goed beschermd, maar een deel van het bovenstroomse Belgische deel dreigt verloren te gaan. Zo snel als mogelijk ingrijpen is van groot belang om de verbinding met belangrijke natuurgebieden in België en Duitsland niet te verliezen.

Geul als poort naar Ardennen en Eifel

Het kleinschalige landschap van het Geuldal staat nu al bekend als één van de fraaiste landschappen in Nederland. Binnen enkele jaren kan het uitgroeien tot onze poort naar Europese topnatuur. De Geul is een grensoverschrijdend riviertje dat ten zuiden van Aken bij de Belgisch-Duitse grens ontspringt en ten noorden van Maastricht in de Grensmaas uitmondt. Bovenstrooms van de grens, in Wallonië, dreigt een onomkeerbare aantasting van het landschap plaats te vinden. Kleine Waalse boeren stoppen met hun werk langs de Geul en zetten hun land te koop. Hoewel veel grondeigenaren de voorkeur geven aan verkoop aan natuurorganisaties, hebben de organisaties in Wallonië te weinig kapitaal om de grond te kopen. De grond wordt dan noodgedwongen verkocht aan modernelees verder