U bent hier

Millingerwaard

De Millingerwaard is een van de oudste natuurontwikkelingsgebieden langs de Waal. In 1991 startte ARK er een allereerste voorbeeldgebiedje. In 1992 werd het gebied een voorbeeldgebied voor het Wereld Natuur Fonds. Vanaf 1993 werkte ARK samen met Staatsbosbeheer, Wereld Natuurfonds, Dienst Landelijk Gebied en kleiwinners. Deze samenwerking zorgde voor een snelle transformatie van landbouwgebied naar natuurgebied. In korte tijd heeft het gebied zich ontwikkeld tot een ongeëvenaard veelzijdig natuurgebied. Voor ARK is de Millingerwaard nog steeds een belangrijk voorbeeldgebied voor vergelijkbare gebieden in binnen- en buitenland.

In de Millingerwaard wordt echt duidelijk wat we met natuurontwikkeling bedoelen! Een enorme planten- en dierenrijkdom kunt u hier ontdekken. Grote kuddes gallowayrunderen en konikpaarden struinen door het gebied. In de ooibossen en moerassen zwemmen bevers en er huizen tientallen reeën. De open verbinding tussen de plassen in de uiterwaarden en de Waal zorgt dat dit een essentiële kraamkamer is voor vissen. De jonge visjes vinden hier beschutting tussen waterplanten en wilgenwortels en een overvloed aan voedsel in de vorm van kleine waterdiertjes. Al dat ‘broed’ trekt weer tal van visetende vogels aan, waaronder de grote zilverreiger.

Dwaalfilm.eu: Millingerwaard recreatie

HET MILLINGERDUIN

Nu de Waal vast ligt tussen kribben, verzwelgt zij geen land meer en blijft het zand liggen dat ze op de oever achterlaat. Zo is rond de hele Millingerwaard een hoge, zandige oeverwal ontstaan. De westenwind blaast het zand vanaf het brede strand op tot een duin van bijna 10 meter, inmiddels het hoogste rivierduin in Nederland! Al in de eerste jaren van natuurontwikkeling keerden bijna alle stroomdalplanten terug. Nu groeien alleen al op de zandige oeverwal honderden soorten planten. 

WOODHENGE

Bij baggerwerkzaamheden in de Waal zijn in 1995 tientallen eikenstammen opgegraven die maar liefst 8500 jaar oud zijn. Het zijn de oudste bomen van Nederland en overblijfselen van een voormalig hardhoutooibos. Als symbool voor het herstel van de natuur is een aantal bomen langs de rivier gezet. Zo heeft de Millingerwaard haar eigen Woodhenge.

ZELF OP PAD

De Millingerwaard is in korte tijd een populair gebied bij vele natuurrecreanten geworden. U kunt er struinen, dus ook buiten de paden, door de natuur. Tevens zijn er korte wandelingen uitgezet en kunt u een struinkaart met achtergrondinformatie kopen in de lokale horeca.

5 km

Gerelateerde activiteiten

Nieuwsberichten | Millingerwaard

Oehoe
20-11-2019

Oehoe in de Millingerwaard

Pats! Dat was nummer twee. Verschrikt, met de bek open en de veren opgezet, kijkt de imposante uil weer omhoog. De drie zwarte kraaien, die hem al de hele tijd uitschelden en...
Zeearend penning in de muntencollectie Wildlife in Nederland
23-09-2019

Win een gratis excursie in de Millingerwaard

Verzamelaars van de muntencollectie Wildlife in Nederland maken kans op een gratis excursie in de Millingerwaard. De eerstvolgende penning in de serie van de Koninklijke Munt is...
10-04-2019

Toekomstige professionals in aanraking met ARK

Een "Wildlife Conservation Course" voor derde en vierdejaars BSc studenten Biologie van Utrecht Universiteit bracht op vrijdag 22 maart veertig studenten op excursie naar de...

Millingerwaard | Dieren

Partners

Onder de aandacht

Poep moet Leven

Haast onmerkbaar besluipt ze vanachter een heuvel haar prooi. In opperste concentratie vouwt ze haar poten onder zich, gespannen als een veer. De prooi is even afgeleid en dat wordt hem fataal. In een fractie van een seconde grijpt ze hem, doorboort zijn achterlijf en bewerkt zijn mond met haar kaken zodat hij niet terug kan bijten. Even later draagt ze haar prooi onder zich en brengt hem weg naar haar hol. Niet een leeuwin met een zebra op de savanne maar een gewone vliegendoder met een strontvlieg op een koeienvlaai.

Wie de tijd neemt om in een natuurgebied een koeienvlaai of paardenhoop te bekijken, zal versteld staan van de rijkdom aan leven dat erop te vinden is. Veel mensen weten wel dat poep vliegen aantrekt. En een mestkever, zo’n grote metallic blauwzwarte, zal menigeen ook wel op een bospad hebben gezien. Maar de lijst van dieren en planten die leven van poep is haast eindeloos. ARK-tekenaar Jeroen Helmer heeft de meest opvallende bij elkaar gezet op een overzichtsplaat die gratis is te downloaden. Het project "Poep moet Leven" wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

lees verder