U bent hier

Klompenwaard

De Klompenwaard, op het splitsingspunt van Rijn en Waal, maakt deel uit van de Gelderse Poort en is in eigendom van Staatsbosbeheer. In de Klompenwaard verzorgde ARK veldlessen en we begonnen er met het beheer door runderen en paarden. Na de hoogwaters van 1993 en 1995 is de Klompenwaard in rap tempo veranderd van landbouwgebied in schitterend natuurgebied. De natuurontwikkeling ging hier heel snel, omdat er na de extreme hoogwaters snel grote hoeveelheden klei nodig waren om dijken mee te verzwaren. 
In de Klompenwaard werd deze klei eind jaren negentig weggegraven in de vorm van een nevengeul. Het water in de geul stroomde tot 2016 alleen bij hoogwater. Sinds november 2016 is er een inlaatwerk gemaakt zodat de nevengeul nu (op extreem laagwater na) altijd meestroomt. Langs de nevengeul leven veel vogels en zelfs bevers. De sporen én de burcht zijn goed zichtbaar vanaf de oevers van de geul.

In de nevengeul ligt sinds 2016 rivierhout. Dode bomen zorgen voor een verrijking van het leven onder de wateroppervlakte.

Luchtfoto Klompenwaard
Luchtfoto Klompenwaard

De plantengroei in de Klompenwaard is veranderd. Voormalige boerengraslanden op de klei veranderden in bloeiende ruigtes. Op de zandige oeverwal en riverduinen groeien bijzondere stroomdalplanten zoals kruisdistel, pijpbloem en grote centauri. Het hele gebied wordt gedurende het hele jaar begraasd door een kudde rode geuzen en konikpaarden.

Dwaalfilm.eu: Intro Klompenwaard

Fort Pannerden

In de strategisch belangrijke Klompenwaard ligt ook Fort Pannerden. Het fort is gerestaureerd en tegenwoordig opengesteld voor publiek. Vanaf het dak is het uitzicht over de Gelderse Poort magistraal. Tevens is vanaf het dak Kasteel Doornenburg te zien, dat vlak bij ligt.

Zelf op pad

De Klompenwaard is in zijn geheel vrij toegankelijk voor publiek, dus ook buiten wegen en paden. Tijdens een wandeling naar het splitsingspunt, over de rivierstranden of langs de nevengeul zie je honderden verschillende soorten planten, je maakt kans op een bever of een ijsvogel. Vanaf de Klompenwaard vaart in de zomer een voetveer naar de Millingerwaard.