U bent hier

Het eerste project langs de Grensmaas

Meers is de plek waar in 2001 het Grensmaasproject als eerste van start is gegaan, bij wijze van proefproject. Het is een belangrijk voorbeeldgebied voor de overige terreinen langs de Grensmaas. In 2008 is het proefproject afgerond. Sindsdien vinden direct naast het proefproject en elders langs de Grensmaas nieuwe afgravingen van grind plaats. Hier wordt grind ‘ondiep’ gewonnen, waardoor een flink verbrede en natuurlijke rivier ontstaat. De rivier is dan in staat hoogwaters op te vangen, ook in de toekomst, met het oog op klimaatverandering.

Groen, grind en veiligheid

In Meers gaat grindwinning samen met werken aan veiligheid en natuurontwikkeling. Op plekken waar het grind dieper wordt gewonnen vindt later opvulling plaats met dekgronden (kleiberging), zodat nergens diepe grindgaten achterblijven. De grindbanken in en naast de rivier zuiveren het water op een natuurlijke manier. Het wemelt er daarom van de watervogels en voor riviervissen als barbeel en kopvoorn ontstaan geschikte paaiplaatsen. Vanuit het zuiden voert de Maas plantenzaden aan. Zij zorgen voor de fraaie begroeiing van de hogere grindbanken. Natuurlijke processen zoals erosie, sedimentatie door de rivier, spontane plantengroei zijn hier goed te zien. In Meers vindt ook natuurlijke begrazing plaats met konikpaarden en gallowayrunderen en er leven bevers in de omgeving. 

Blikvanger is de Bomencirkel van Meers, een bijzonder monument van 2000 jaar oude bomen, gewijd aan de Grensmaas. Meer informatie hierover vindt u in deze folder. Ook het eiland met stroomversnellingen en nabijgelegen erosiekuilen zijn een bezienswaardigheid.

ARK verzorgde tijdens het aanleggen van het proefproject voorlichting, veldlessen en het beheer van Proefproject Meers. Het gebied is nu in eigendom en beheer van Natuurmonumenten.

Zelf op pad

Het gebied is het hele jaar vrij toegankelijk, tussen zonsopgang en zonsondergang, ook buiten de paden. Stevig schoeisel is aan te raden. Honden mogen mee, mits aangelijnd.
De mooiste manier om de grindbanken bij Meers te bezoeken is door er per kano naar toe te varen, deze op de grindbank te leggen en daar rond te dwalen op zoek naar de honderden planten die er groeien. Kano's langs de Grensmaas zijn te huur via Kano Maastricht en Kajak Maasland.
Aan de rand van het dorp Meers, op een steenworp van de Maas, bevindt zich cafe De Witte Borstel, waar een Infopunt Grensmaas is ingericht. Hier vindt u folders, brochures en ander lees- en fotomateriaal.