U bent hier

Soortenrijkdom in de Maasvallei

Kerkeweerd ligt op de Vlaamse oever van de Grensmaas, of de Gemeenschappelijke Maas, zoals de rivier hier heet. In 1996 werd door ARK en Limburgs Landschap vzw een start gemaakt met natuurontwikkeling in dit gebied. In Kerkeweerd spelen natuurlijke processen als rivierdynamiek, spontane plantengroei en natuurlijke begrazing een grote rol. Deze processen hebben er mede voor gezorgd dat Kerkeweerd het meest soortenrijke natuurgebied langs de Grensmaas is geworden.


Dwaalfilm.eu: Bloemenrijkdom Kerkeweerd-Negenoord

 

In december 1993 stroomde de Maas met groot geweld het gebied binnen. De zomerdijk brak door, er werd een flinke kolk uitgeschuurd en grote pakketten grind, zand en slib bleven achter. Ruim een jaar later gebeurde hetzelfde: weer kon de dijk het water niet keren, de kolk verdiepte zich en de rivier zette een waaier van grind en zand af. In rustiger water was dat slib. De kolk en de gaten in de dijk bestaan niet meer, maar de afgezette materialen nog wel! Op het grind en zand ontwikkelde zich een bloemrijke pioniersvegetatie en op vrijwel elke vierkante centimeter van het slib kiemde een wilg.

Ontzagwekkende erosiegeul

December 1999 bracht wederom een hoogwater. Nu kon de Maas gebruik maken van een speciaal aangelegde nevengeul. Het effect was spectaculair en er ontstond een indrukwekkende erosiegeul van zo’n 100 meter lang, vier meter diep en vijftien meter breed in het deel van het gebied dat 'De Groeskens' heet. De geul bewees bij de hoogwaters van 2001 haar diensten en ging ‘meestromen’. In januari 2003 kreeg het rivierwater het zelfs voor elkaar de erosiegeul grandcanyon-achtige vormen te geven. Na de laatste herinrichting is de dijk langs de Maas afgegraven en vormt Kerkeweerd nu echt een geheel met de Grensmaas.

Zelf op pad

Kerkeweerd is het hele jaar vrij toegankelijk, tussen zonsopgang en zonsondergang, ook buiten de paden. Stevig schoeisel is aan te raden. Honden mogen mee, mits aangelijnd.