U bent hier

Grindwinning, natuurontwikkeling en droge voeten

Itteren is een van de drie locaties binnen de gemeentegrenzen van Maastricht waar het Grensmaasproject werd uitgevoerd. Itteren is ook één van de dorpen, net als Borgharen, waar de Maas met grote regelmaat voor wateroverlast zorgde. In 2008 is het afgraven hier begonnen. 

Dwaalfilm.eu: Overstromingen Grensmaas in 1993 en 1995

Bijzonder aan Itteren is dat hier de Geul uitmondt in de Maas. Ook de aanwezigheid van archeologische bodemschatten en de monumentale kasteelhoeve Haertelstein zijn waardevolle elementen, waarmee bij de afgraving en eindinrichting rekening gehouden wordt.

ARK gaf bij de uitvoering van dit deelproject adviezen om een optimale uitgangssituatie voor natuurontwikkeling te creëren. Het gebied was tijdens de uitvoering afgesloten voor publiek, maar nu weer volledig toegankelijk. In het waterrijke gebied zijn meestal grote aantallen vogels aanwezig. Ook het rivierverruimings- en natuurontwikkelingsproject aan de overzijde van de Maas in België is vanaf Itteren te zien.