U bent hier

Grindwinning, natuurontwikkeling en droge voeten

Itteren is een van de drie locaties binnen de gemeentegrenzen van Maastricht waar het Grensmaasproject wordt uitgevoerd. Itteren is ook één van de dorpen, net als Borgharen, waar de Maas met grote regelmaat voor wateroverlast zorgde. In 2008 is het afgraven hier begonnen. 

Dwaalfilm.eu: Overstromingen Grensmaas in 1993 en 1995

Bijzonder aan Itteren is dat hier de Geul uitmondt in de Maas. Ook de aanwezigheid van archeologische bodemschatten en de monumentale kasteelhoeve Haertelstein zijn waardevolle elementen, waarmee bij de afgraving en eindinrichting rekening gehouden wordt.

ARK geeft bij de uitvoering van dit deelproject adviezen om een optimale uitgangssituatie voor natuurontwikkeling te creëren. Het gebied is tijdens de uitvoering afgesloten voor publiek, maar dankzij het speciaal aangelegde uitzichtpunt aan de rand van Itteren zijn de werkzaamheden en ontwikkelingen toch te volgen. Ook het rivierverruimings- en natuurontwikkelingsproject aan de overzijde van de Maas (B) is vanaf Itteren te zien.