U bent hier

Dal Bissen, de schakel tussen heuvels en Geuldal

Sinds 2011 werkt ARK in de Gemeente Vaals en in de gemeente Gulpen-Wittem aan gebiedsontwikkeling. Dit gebeurt in het kader van het provinciaal meerjarenprogramma plattelandsontwikkeling van de Provincie Limburg (PMJP). 

In de gemeente Gulpen-Wittem ligt het Schweiberger Bos. Aan de voet van dit bos liggen bij het dorp Mechelen de gehuchten Dal en Bissen. Op een deel van de hellingen bij Dal en Bissen grazen zwarte hooglanders. Die lopen er het hele jaar. Dit helpt de ontwikkeling van natuurlijke bosranden met struikgewas en ruigten. In de graslanden ontstaan open struwelen. 

Dit gevarieerde landschap is een favoriet leefgebied van een groot aantal bijzondere diersoorten, dat hier voedsel en beschutting vindt. De hazelmuis bijvoorbeeld, die in de struiken zijn nesten bouwt en die voedsel vindt in de vorm van zaden, bessen en insecten. Andere dieren die van dit landschap profiteren zijn ree, grauwe klauwier, levendbarende hagedis en vleermuizen. 

natuurgebieden verbinden

Met de aankoop van graslanden en akkers en het realiseren van vrijwillige kavelruil met agrariërs, geeft ARK invulling aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Dal Bissen. Met het aangrenzende Schweiberger Bos en het iets lager gelegen Geuldal is het een belangrijk  onderdeel van de verbinding van dit deel van Zuid-Limburg met natuurgebieden verder weg.
De stap om bos daadwerkelijk zó te verbinden met de omringende graslanden, dat de natuur er baat bij heeft, zetten we door de ontwikkeling van natuurlijke bosranden onder invloed van natuurlijke begrazing.

zelf op pad

De natuurgebieden van ARK zijn vrij toegankelijk. Op verschillende plekken langs de plattelandswegen staan toegangspoortjes en informatiepanelen. Voor een bezoek is ook een unieke struinkaart gemaakt: Zwerven door Zuid Limburg. Deze kaart is te koop bij VVV-kantoren en horecabedrijven in de buurt.

Vogelaar
Vogelaar