U bent hier

Zandmotor

De Zandmotor is een enorme berg zand die in 2011 vlak voor de Delflandse Kust in zee werd gestort. Wind, golven en zeestroming verspreiden het zand langs de kust. Zo groeit de kust in zeewaartse richting op natuurlijke wijze aan. Door het samenspel tussen wind, water en pionierbegroeiing zal de Zandmotor continu van aanzien veranderen. Een walhalla voor tal van kustsoorten, die van nature ingespeeld zijn op deze dynamiek. En ook voor de bezoeker, die er telkens iets anders kan beleven.

Het pilotproject de Zandmotor onderzoekt de mogelijkheden van kustontwikkeling die optimaal gebruik maakt van natuurlijke krachten. Deze innovatieve manier van kustontwikkeling schept extra ruimte voor natuur en recreatie. Maar vooral ook voor de kustveiligheid op lange termijn. Niet alleen natuur en recreatie profiteren van deze innovatieve aanleg. De verwachting is dat Nederland op deze manier goedkoper zijn kust kan verdedigen en dat dit ook elders in de wereld toe te passen is: een nieuw exportproduct voor het bedrijfsleven.

ARK was bij de Zandmotor betrokken voor ecologisch advies en onderzoek en verzorgt er excursies en veldlessen.

De Zandmotor is een project van de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. Het Zuid-Hollands Landschap voert het beheer uit. Verder wordt er nauw samengewerkt met het Hoogheemraadschap van Delfland en duinwaterbedrijf Dunea.

Dwaalfilm.eu: Zandmotor zandsuppletie