U bent hier

Groene parel in de Rotterdamse Haven

In het hart van het havengebied ligt de Landtong Rozenburg, ingeklemd tussen de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal. U kunt er kilometers lang eindeloos rondstruinen, met nu eens zicht op reusachtige zeeschepen, dan weer op kuddes Schotse hooglanders.

Dwaalfilm.eu: Landtong Rozenburg haven en recreatie

Een door mensen gemaakte, hooggelegen vlakte van gronddepots heeft zich hier in enkele decennia spontaan ontwikkeld tot een ruig duinachtig landschap. Bij de ingang van het gebied ligt het Educatief Informatie Centrum van het Havenbedrijf Rotterdam, dat ook per schip bereikbaar is. Verder lopen er diverse leidingstroken door het gebied (grote ondergrondse buizen die olie, gas en chemicaliën transporteren tussen opslagtanks en fabrieken) en staat er een radarpost van de Rotterdamse haven. Allemaal infrastructuur die prima samen gaat met de natuur op de Landtong.

De Landtong is rijk aan bloemen, insecten en broedvogels. Plassen en poelen zitten vol eenden, ganzen en rietvogels. Scholekster, tureluur, grutto en kluut broeden er regelmatig, tal van andere steltlopers komen er op doortrek en houtsnip, watersnip en bokje overwinteren er. De laatste jaren verschijnt er langzaam meer bos en struweel, waardoor spechten, nachtegaal, spotvogel en zomertortel het gebied ontdekken. Niet alleen de broedvogels nemen toe, ook planten en insecten doen het goed. Als nieuwe soort zijn onder andere bont zandoogje, bijenorchis en moeraswespenorchis genoteerd. Overigens is de Landtong het vlinderrijkste terrein in de wijde omtrek. Alleen in Voorne’s Duin komen enkele soorten extra voor. 

14 km

Nieuwsberichten | Landtong Rozenburg

Uitkijktoren Landtong Rozenburg, foto Wim van Vliet
03-11-2017

Nieuwe uitkijktoren bij Landtong Rozenburg

Havenbedrijf Rotterdam opent op 10 november uitkijktoren Paal 83 op de Rozenburgse Landtong langs het Calandkanaal. Paal 83 is een eerbetoon aan de eerste ligplaats voor de...
Veldles Groene Poort, foto: Wiebe Pannekoek
14-11-2016

Laatste veldles Groene Poort

Op maandagmiddag 7 november werd de laatste buitenles van dit jaar uitgevoerd in de Groene Poort aan de oever van het Scheur op de Landtong Rozenburg. Het was een leuke, maar...
Landtong Rozenburg
25-08-2016

Wereldhavendagen op de Landtong Rozenburg

Tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam is ARK samen met FREE Nature op 3 en 4 september aanwezig bij het EIC Mainport Rotterdam op de Landtong Rozenburg. Ben je benieuwd naar...
Buitenles Groene Poort
11-05-2016

Eerste buitenles van 2016 in de Groene Poort

Maandagochtend 9 mei, net na de meivakantie, beleefde groep 7 van basisschool de Bongerd uit Zuidland de eerste buitenles van 2016 langs de oever van het Scheur, aan het begin...

Landtong Rozenburg | Dieren

Partners

Onder de aandacht

Ooibos Millingerwaard

'Smart Rivers': veiligheid volgens dna van rivier

“Er bestaan volop kansen voor rivierverruiming. Maar alleen een mix van rivierverruiming, dijkverhoging, dijkverlegging en adaptatie biedt een garantie voor veiligheid en kwaliteit in het rivierengebied van de toekomst”. Dat stelt Smart Rivers, een samenwerkingsverband van vijf natuurbeheerders en het ministerie van Economische Zaken.

Unieke eigenschappen

Smart Rivers concludeert dat rivierverruimingsprojecten het meest succesvol zijn als zij aansluiten op de unieke eigenschappen van dat specifieke riviertraject, ‘het dna van de rivier’. Gebieden, die volgens deze filosofie worden ingericht, versterken het zeer gewaardeerde, karakteristieke Nederlandse rivierenlandschap. Daarmee draagt dit type maatregelen bij aan hoogwaterbestrijding, economische ontwikkeling in de streek en aan de natuurwaarden. Gebieden worden soortenrijker, zijn duurzamer ingericht en daardoor minder kostbaar in beheer.

Verschil in rendement

Het ‘dna’ van de rivier is voor elk riviertraject anders. Smart Rivers heeft deze inrichtingsprincipes per rivier voor iedereen leesbaar en bruikbaar uiteengezet zodat deze bij het bedenken van maatregelen kunnen worden benut. Per rivier is zeer gedetailleerd doorgerekend welke waterstanddaling met deze inrichtingsfilosofie kanlees verder