U bent hier

Nieuwe wildernis in Letland

ARK heeft van 1999 tot en met 2015 gewerkt aan natuurontwikkeling in Letland. In 2005 ontving ARK voor dit werk bijna een miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij, waardoor ons werk én de bijbehorende natuurgebieden en kuddes, een flinke boost kregen. In Letland zijn door het werk van ARK nu goede voorbeelden te zien van kleinschalige natuurprojecten van lokale grondeigenaren, die natuurontwikkeling combineren met toeristische activiteiten. Maar ook grootschalige natuurgebieden zijn in ontwikkeling. Zo ontstaat in het zuidoosten van Letland, in het gebied Kumbulji, een meer dan 7.000 hectare groot begraasd natuurgebied. In die regio leven volop wolven. Langs de rivier de Dviete, vlakbij de grote stad Daugavpils, ontstaat een groot natuurgebied waar herstel van natuurlijke begrazing en hermeandering van de rivier de focus vormt.

Bijzondere soorten zoals eland, wolf, zwarte ooievaar, poelsnip en schreeuwarend profiteren van de natuurontwikkeling in Letland. De grote natuurontwikkelingsgebieden en toeristische ontwikkelingen zijn een voorbeeld voor projecten elders in Europa.

In Letland heeft ARK samengewerkt met talloze particuliere grondbezitters. Daarnaast waren er projecten met overheden zoals de gemeentes Grobina en Jelgava. We werkten ook nauw samen met het Lets Natuurfonds (LDF). Het ARK-werk in Letland werd mogelijk gemaakt dankzij een speciale bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Voorbeelden natuurontwikkeling in Letland

Bij het Papemeer in zuidwest Letland startte voor ARK het Letse avontuur. Hier gaf ARK advies over het inzetten van grazers op een voormalige Kolchoz. Inmiddels heeft ARK Pape verlaten, maar zijn we wel actief in verschillende andere gebieden in het zuidwesten van Letland. Een bloemlezing...

Steltlopers en ganzen terug dankzij konikpaarden in Engure

Dankzij het kuddefonds van ARK grazen in Natuurpark Engure Ezers in het noordwesten van Letland weer koniks langs de oevers van het Enguremeer. Het natuurpark zag dat de oevers van het meer helemaal dichtgroeiden met riet door de wegvallende landbouw hier. De vele ganzen en steltlopers die het gebied altijd bevolkten, verdwenen hierdoor. Zij gedijen bij begraasde oevers met korte begroeiing. Dankzij natuurlijke begrazing zijn ganzen en steltlopers (waaronder broedende kemphanen) teruggekeerd, maar ook de bijzondere kwartelkoning en zelfs grote zilverreigers broeden in het gebied. Het Lake Engure Nature Fund beheert in het gebied ook een informatiecentrum.

Vidzeme, goede COMbinatie van natuur en toerisme

In het noordoosten van Letland werkte ARK samen met een aantal ondernemers die natuurontwikkeling combineren met het opzetten van een toeristisch bedrijf. Zo is in het gebied Lazdulkans de eigenaresse gestart met begrazing van haar vallei van 50 hectare door konikpaarden en is er een gastenhuis met sauna. De familie die eigenaar is van Jaun Levinas heeft een begraasd gebied van 50 hectare dat de komende jaren waarschijnlijk groter gaat worden. Er grazen hier koniks en runderen. In het gebied ligt ook een prachtig houten gasthuis en er is een winkel waar streekproducten worden verkocht.

Bloeiende primula's zijn terug in Vitinu Plava   

Vitinu Plava, een weidegebied aan het Liepaja Meer, was al in de communistische tijd beroemd om de zeldzame planten. Na de val van het communisme nam het aantal boeren af en werden de graslanden niet meer gehooid of begraasd. Bijzondere soorten leken verdwenen en het gebied groeide dicht met wilgen en berken. Sinds enkele jaren grazen hier weer runderen en koniks. De vervilte grasmat en de begroeiing is weer open. Wie nu in het vrij toegankelijke natuurgebied rondloopt ziet in het voorjaar volop kleine roze meelprimula's, later gevolgd door betonie, knolspirea en siberische lis. Grote weerschijnvlinders, pimpernelblauwtjes en parelmoervlinders zijn er algemeen. In Vitinu Plava gaf ARK veldlessen en het gebied is voorzien van een uitkijktoren, informatiepanelen en een informatiecentrum. 

Reptielen in Laurus

Het begraasde gebied Laurus ligt omsloten door verlaten landbouwgronden. Het gebiedje is inmiddels een open oase geworden. Laurus wordt volop bezocht door zonnende adders, gladde slangen en ringslangen. Deze reptielen hebben in het dichtgegroeide omliggende landschap geen plek meer om te zonnen en dreigen daar te verdwijnen. In Laurus grazen koniks, regelmatig vergezeld door elanden. Beide soorten moeten wel oppassen, want zowel wolf als lynx jagen hier.

Pape Meer

De begraasde natuurgebieden rondom Pape zijn in beheer bij WWF Latvia. Pape is een uniek gebied met grote kuddes runderen, koniks en wisenten. Meer informatie is te vinden op de website van Pape Natuurpark.

Vakantie vieren in het ruige Kumbulji

In het gebied Kumbulji, bij het Ricumeer wordt een groot nieuw natuurgebied ontwikkeld in samenwerking met telecombedrijf Alina. Hier wordt natuur gecombineerd met aanleg van toeristische voorzieningen, zoals vakantiehuizen. Het gebied is straks minimaal 7.000 hectare groot en zal waarschijnlijk bevolkt worden door wisenten, naast de koniks en runderen die er nu al grazen.

Baltsende poelsnippen langs de Dviete

Dankzij natuurlijke begrazing zijn de overstromingsvlaktes van de Dviete weer open geworden. In het voorjaar zijn er nu weer poelsnippen aan het baltsen. Daarnaast zijn kwartelkoningen weer terug en in de lucht vliegen altijd arenden en zwarte ooievaars. In de rivier liggen op verschillende plekken beverdammen en loop je de kans om elanden te zien.