U bent hier

Grote grazers in Kopacki Rit

Tussen 2007 en 2010 werkte ARK in het Kroatische Natuurpark Kopacki Rit. Dit park ligt aan de binnendelta van de Drava, die in het noordoosten van Kroatië in de Donau uitmondt. Het is een uniek gebied met uitgestrekte ooibossen, rietvelden en grazige delen die bevolkt worden door wilde zwijnen en edelherten. Weinig gebieden in Europa herbergen zoveel zeearenden en zwarte ooievaars. Kwakken en zilverreigers zijn net als de herten en zwijnen niet te missen. De ooibossen staan in het voorjaar in bloei met bolgewassen en in poelen zijn met een beetje zoeken roodbuikvuurpadden en boomkikkers te vinden. Al tientallen jaren werden grote delen van het gebied niet meer grazers als paard en rund begraasd en groeide het dicht met struiken en exotische soorten. 


Samen met het natuurpark en met financiering van BBI/MATRA, is ARK een pilot begonnen om te zien of open, grazige gebieden hersteld kunnen worden en de exotische plant Amorpha afneemt door begrazing met runderen. Hiervoor is een kleine kudde Slavonische grijze runderen aangekocht die in een deel van het park graasden. Dit werd ook opengesteld voor toeristen door een wandelpad aan te leggen dat langs de runderen leidde.

Een deel van de kudde is begin 2012 formeel teruggevloeid in het kuddefonds van ARK en is verplaatst naar de uiterwaarden van de Sava waar de Kroatische stichting B.E.D. (Brodsko Ekolosko Drustvo) de dieren nu ook inzet voor natuurlijke begrazing. In juni 2015 is de kudde opnieuw verhuisd. Ditmaal naar Velebit, de dieren gaan hier onderdeel uitmaken van het fokprogramma voor de tauros en zijn overgdragen aan Rewilding Europe.