U bent hier

Bekijk deze email in je browser

Nieuwsbrief september

Grazers in de Kleine Willemswaard

Nieuwkomers in de Kleine Willemswaard

Ze zijn gearriveerd, de negen Schotse hooglanders die de natuur in de Kleine Willemswaard een flinke impuls gaan geven. De nieuwe bewoners zijn dinsdag 22 september aangekomen in deze stadswaard langs de Waal, direct grenzend aan Tiel. ARK Rewilding Nederland zet in opdracht van Rijkswaterstaat een natuurgericht beheer op in de Kleine Willemswaard. De voormalige landbouwpolder is nu een uiterwaard, waar het water weer welkom is.

Om het water veilig het gebied in en weer uit te kunnen laten stromen, moet de begroeiing kort worden gehouden. Dat kan door machinaal maaien, kappen en snoeien, maar de Schotse hooglanders zijn een natuurlijk alternatief. Ook laten ze zien dat het in een kleine uiterwaard aan de rand van een stad mogelijk is om wilde natuur de ruimte te geven. De Schotse hooglanders vervullen daarbij een belangrijke rol. Op sommige plekken grazen ze de bodem heel kort af, andere plekken laten ze links liggen. Zo zorgen ze voor variatie in de vegetatie, waar tal van planten en andere dieren van profiteren. De runderen produceren ook nog eens schone mest, zonder antibiotica of medicijnresten, hier vind je dus het meeste leven op.

De grote grazers van de Kleine Willemswaard hebben ongeveer 28 hectare tot hun beschikking; van de verkeerstoren van Rijkswaterstaat tot het eind van de Groene Krib bij de Waal. Kijk hier voor meer informatie over de Kleine Willemswaard. Op vrijdag 9 oktober kunnen kinderen lekker struinen langs de Waal.

Vierbandgroefbij in nest in stierenkuil

Vierbandgroefbij ontdekt stierenkuil

En weer duikt een zeer zeldzame bij op in stierenkuilen in de natuurlijk begraasde uiterwaarden bij Nijmegen. Ditmaal eentje met een voor groefbijen indrukwekkend formaat: ruim anderhalve centimeter. De vierbandgroefbij is vanuit het zuiden aan een opmars bezig en zoekt lemige steilrandjes die ze...
Lees verder op onze website
Rugstreeppad tussen de paardenpoep

Rugstreeppad gek op Zeeuwse bolussen

In duingebied Oranjezon leven het hele jaar door konikpaarden en Hereford-runderen. De mest van deze dieren heeft een sterke aantrekkingskracht op jonge rugstreeppadjes. Vooral paardenmest blijkt aanlokkelijk. Niet alleen omdat de mesthopen grote aantallen vliegen en kevers aantrekken, maar ook...
Lees verder op onze website
In verdroogd grasland groeit nu massaal gewone reigersbek.

Droogte laat de Maashorst ook opbloeien

De droogte van de afgelopen jaren heeft er ook in natuurgebied de Maashorst flink ingehakt. Bomen stierven af en hele grasvlaktes kwijnden weg. Maar dat is niet het hele verhaal. De droogte zorgde ook voor een ongekend snelle omslag van monotone grasvlakten naar kruidenrijk grasland met zeeën van...
Lees verder op onze website
Edelherten. Foto: Bob Luijks

Beleef de Brabantse bronst

Tussen 16 september en 18 oktober organiseren Brabants Landschap, ARK Natuurontwikkeling en Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd weer bronstexcursies naar de edelherten in Het Groene Woud. Het jaarlijkse ritueel gaat gepaard met imposante burlgeluiden, grote geweien en (dreigende) gevechten. Als...
Lees verder op onze website
Struintocht in de Kleine Willemswaard.

Struintocht voor kinderen in de Kleine Willemswaard (Tiel)

Lekker struinen door de wilde natuur langs de Waal. Struingidsen Emmie Nuijen en Jan van den Berg nemen kinderen mee op een avontuurlijke ontdekkingstocht door de Kleine Willemswaard in Tiel. Spelenderwijs ontdek en beleef je de natuur en het landschap. Onderweg zijn er allerlei leuke opdrachten...
Lees verder op onze website
Konik Millingerwaard

Struintocht 12 september Millingerwaard

DEZE EXCURSIE IS VOLGEBOEKT! U KUNT ZICH HELAAS NIET MEER AANMELDEN....
Lees verder op onze website
ONDER DE AANDACHT
Wolf

Wolf

Na 150 jaar afwezigheid is de wolf spontaan teruggekeerd naar Nederland. Sinds de zomer van 2017 bezoeken wolven regelmatig de vier noordelijke provincies en zijn er weer wolventerritoria in Drenthe en op de Veluwe, waar in 2019 de eerste pups sinds tijden geboren zijn. Nu de soort weer terug is in Nederland moeten we opnieuw leren omgaan met deze soort, opnieuw leren samen leven....

lees verder
Copyright © 2023 ARK Rewilding Nederland
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij ARK Rewilding Nederland of omdat u heeft aangegeven dit te willen ontvangen.

Ons postadres is:
ARK Rewilding Nederland
Winselingseweg 95
6541 AH Nijmegen