U bent hier

Bekijk deze email in je browser

Nieuwsbrief september

Exmoor pony’s bij een opdrogende poel. De beheerder houdt de conditie van de kuddes en de beschikbaarheid van water en voedsel in de gaten.

Maashorst topgebied biodiversiteit

Het Brabantse natuurgebied de Maashorst wordt steeds soortenrijker! Twee paar grauwe klauwieren, een broedpaar raven en de nodige nachtzwaluwen dit jaar tonen aan dat het goed gaat met dit grote natuurgebied van 3500 hectare, gelegen tussen Oss en Uden. De natuurontwikkeling die ARK en partners er de laatste jaren hebben uitgevoerd, begint zijn vruchten af te werpen. Zo zorgen bosomvorming en begrazing in de Maashorst voor openheid en variatie in de eens monotone naaldhoutakkers. Professionals, vrijwilligers en studenten monitoren de ontwikkelingen.

De wisenten, wildlevende paarden en oerrunderen leven het hele jaar door van wat de natuur te bieden heeft en door de lage dichtheden hoeft er niet te worden bijgevoerd. De extensieve begrazing levert een bijzonder soortenrijke natuur op in de Maashorst. Dat bleek bijvoorbeeld tijdens het in juni georganiseerde 1000-soorten-weekend, waarbij er maar liefst 1232 planten- en diersoorten werden ontdekt in de Maashorst. Lees meer.

Edelhert. Foto: Bob Luijks

Bezoek het Brabantse burlen

Deze herfst organiseren Brabants Landschap, ARK Natuurontwikkeling en Gastvrij Liempde weer bronstexcursies naar de edelherten in Het Groene Woud. In maart 2017 is een roedel edelherten uitgezet in het natuurgebied De Scheeken bij Liempde. Met hun specifieke gedrag en graasgewoonten zorgen de...
Lees verder op onze website
Het Groene Woud. Foto: Paul Grootenboer

Ruim 50 hectare voor aaneengesloten natuur in Brabant

ARK Natuurontwikkeling heeft in Nationaal Landschap Het Groene Woud een half jaar na de start van het project ‘Brabants Goud in Het Groene Woud’ al ruim vijftig hectare grond aangekocht. De laatste aankoop (2,6 hectare) werd in augustus gedaan. De gronden worden ingezet voor de realisatie van het...
Lees verder op onze website
Urntjeswesp

Leemwespen forenzen naar stierenkuil

Vier soorten leem- of metselwespen, een graafwesp en een bijensoort halen klei voor hun nest uit stierenkuilen. Stieren in natuurlijke kuddes maken die kuilen in de bronsttijd. In een reeks verhalen doet ARK-onderzoeker Jeroen Helmer vanuit de kuilen verslag van opmerkelijke ontdekkingen. Dit...
Lees verder op onze website
Schoorsteenwesp

Bronstige stier laat schoorsteen roken

Stierenkuilen bieden vestigingsplekken voor de zeldzame schoorsteenwesp Odynerus melanocephalus. Deze wesp gedijt in kruidenrijke natuurontwikkelingsgebieden maar wil er dan wel graag een stukje bodemwoeling bij. In een zomerserie over stierenkuilen presenteert ARK-onderzoeker Jeroen Helmer zijn...
Lees verder op onze website
Schaapskudde met herder en kuddewaakhond in Roemenië.

Kuddewaakhonden beschermen schapen op de Sallandse Heuvelrug

Sinds januari 2018 loopt een twee jaar durende pilot met de inzet van kuddewaakhonden op de Sallandse Heuvelrug om schapen te beschermen tegen aanvallen door wolven, vossen of honden. Het doel is om in Nederland ervaring op te doen met de inzet van deze honden. Nu de wolf na 150 jaar afwezigheid...
Lees verder op onze website
Galloway

RivierPark MaasVallei doet boekje open over grote grazers

Het grensoverschrijdende RivierPark MaasVallei , gelegen langs de Maas tussen Maastricht en Thorn, herbergt honderden konikpaarden en gallowayrunderen. Grazend en rondtrekkend zorgen deze  grote grazers voor afwisseling in de vegetatie en voor een rijke fauna. Het nieuwe boekje ‘Grote grazers,...
Lees verder op onze website

Informatieavond: De stadswaard van Tiel voor Tiel

Aan de voeten van Tiel, daar waar de stad haast onmerkbaar overgaat in de Waal, ligt de Kleine Willemswaard. Een gebied in eigendom van de machtige rivier de Waal, in buikleen door mensen en dat al eeuwenlang.
Lees verder op onze website
Wolf

Wolvenlezing in Enschede

De wolf is terug in Nederland. In 2019 heeft een paar zich definitief op de Veluwe gevestigd en jongen gekregen. En er zullen meer wolven volgen. Wolven in Nederland is een samenwerkingsverband van organisaties die zich inzetten voor samenleven van wolf en mens. ARK Natuurontwikkeling is één van...
Lees verder op onze website
ONDER DE AANDACHT
Wandelen met struinkaart

Natuur levert recreatie-ondernemer geld op

De realisatie van een natuurgebied wordt soms gezien als een dure hobby ten koste van productieve landbouwgrond. Maar de ontwikkeling van een natuurgebied blijkt een investering met een belangrijke economische betekenis. Ieder opengesteld terrein krijgt immers bezoekers, die in horecagelegenheden en andere toeristische ondernemingen in de omgeving voor omzet zorgen....

lees verder
Copyright © 2023 ARK Rewilding Nederland
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij ARK Rewilding Nederland of omdat u heeft aangegeven dit te willen ontvangen.

Ons postadres is:
ARK Rewilding Nederland
Winselingseweg 95
6541 AH Nijmegen