U bent hier

Bekijk deze email in je browser

Nieuwsbrief oktober

Help de otter en geef een vrije doorgang kado!

Help de otter en geef een vrije doorgang kado!

ARK Rewilding Nederland bestaat 30 jaar. In dit jubileumjaar willen we de natuur nog een extra zetje in de rug geven. Daarom vragen we onze donateurs, fans, supporters, en vrienden om een financiële bijdrage waarmee we de otter een mooi cadeau geven. Voor 37.926 euro kunnen we de ontbrekende schakel in het leefgebied van otters in natuurgebied de Gelderse Poort veiligstellen. Elke bijdrage is van harte welkom. Daarmee help je niet alleen de otter, maar geef je ook veel andere dieren een warm onthaal.

In de Gelderse Poort ligt midden in otterleefgebied een plek die flink aangepakt moet worden. Om de otters te helpen zullen we iets moeten doen aan het versnipperde landschap daar. Voor 37.926 euro stellen we deze ontbrekende schakel veilig en krijgt de otter vrij baan. Verschillende planten en dieren profiteren daarvan. Een ideale kans om ook te zorgen voor een goede en veilige uitwisseling tussen de otterpopulaties in Nederland en Duitsland. Dat kunnen we echter niet alleen.

STEUN DAAROM ONS 30-JARIG JUBILEUMKADO EN HELP DE OTTER!

Doneren kan via ark.eu/helpdeotter of kijk voor meer informatie over deze jubileumactie op ark.eu/vrijedoorgangkado.

Jos Rademakers (L), directeur ARK Natuurontwikkeling, overhandigt eerste exemplaar van ‘Wild, weerbaar en waterveilig’ aan gedeputeerde Hubert Mackus. – foto: Ruud van Nooijen

658 hectare nieuwe natuur voor Limburg

658 hectare natuurontwikkeling! Maar ook 232 hectare voor verbetering van de landbouwstructuur. Dat zijn de concrete resultaten van het gebiedsontwikkelingsproject dat ARK Natuurontwikkeling in de periode 2010-2019 uitvoerde in Kempen~Broek en het Drielandenpark via een partnercontract met de...
Lees verder op onze website
Raven op kadaver

Dood doet Veluwse natuur leven

Onder de naam ‘Dood doet Leven’ besteden natuurorganisaties aandacht aan de rol van (grote) dode dieren in onze natuur en daarmee aan die van aaseters. Ook op de Veluwe zorgen fauna- en terreinbeheerders voor kadavers als onderdeel van de natuur. Hierbij kan worden gedacht aan het laten liggen...
Lees verder op onze website

Voor het eerst baby-oesters in de Noordzee

De oesters die vorig jaar zijn uitgezet op de Borkumse Stenen, ten noorden van Schiermonnikoog, hebben nakomelingen gekregen. Tijdens een expeditie van Stichting Duik de Noordzee Schoon zijn vier baby-oesters aangetroffen in de onderzoekskooien van Wereld Natuur Fonds (WWF) en ARK. Dat heeft...
Lees verder op onze website
Straalbedrijf Cuijpers voor de verhuizing

Limburgs industrieterrein omgetoverd tot natuurjuweel

Het leek een onmogelijke puzzel. Midden in het Limburgse natuurgebied de Kruispeel lag straalbedrijf Cuijpers. Pogingen om het bedrijfscomplex te verhuizen mislukten keer op keer. Maar nu ligt er op het voormalige industrieterrein een prachtig natuurgebied van 30 hectare. Met een slimme manier om...
Lees verder op onze website
Tentoonstelling Waal Onder

Zwem met trekvissen naar zee in expositie 'Waal Onder'

Het leven in de Waal is gevarieerder en rijker dan je denkt. 'Waal Onder' brengt het leven van maar liefst 40 soorten inheemse vissen in beeld, waaronder 12 trekvissen zoals de zeldzame steur. De interactieve tentoonstelling over het onderwaterleven in de rivier de Waal is vanaf zaterdag 14...
Lees verder op onze website
Wisenten en publiek

Is het nou een rund of een wisent?

Wisenten worden met grote regelmaat door elkaar gehaald met runderen. Dan weer met een Schotse hooglander, dan weer met een tauros. Maar een wisent is alles behalve een rund. Al 200.000 jaar geleden trokken de wisenten hun eigen pad. Tijd om deze prachtige grote grazer beter te leren kennen.
Lees verder op onze website
Nevengeul. Foto: Twan Teunissen

Themadag Nevengeulen

Samen met Rijkswaterstaat organiseert Delta Talent op woensdag 23 oktober 2019 een themadag voor studenten over nieuwe, natuurlijke nevengeulen. Deze themadag gaat over de (natuur-)kwaliteit van nevengeulen, waarbij “rivierhout” als aansprekend onderdeel wordt meegenomen. Als we kijken naar...
Lees verder op onze website
Schapen en kuddewaakhonden

Bijeenkomst inzet kuddewaakhonden voor schapen en geitenhouders

Kunnen we in Nederland kuddewaakhonden inzetten om schapen en geiten te beschermen tegen de wolf? Om hier antwoord op te krijgen zijn Van Bommel Faunawerk en ARK Natuurontwikkeling in januari 2018 gestart met een tweejarige pilot kuddewaakhonden in opdracht van BIJ12. BIJ12 is de organisatie die...
Lees verder op onze website
ONDER DE AANDACHT

Otter

2021 is door de Zoogdiervereniging uitgeroepen tot het Jaar van de Otter. Eind vorig jaar werd bekend dat de otter niet langer meer op de rode lijst staat. Geweldig nieuws, want nadat de soort in de jaren 80 bijna verdwenen was, telt Nederland door herintroductie en schonere rivieren en beken inmiddels weer zo’n 450 otters. Maar we zijn er nog niet. Want ondanks de groeiende populatie blijven de vele otterknelpunten voor problemen zorgen. Daarom zet ARK Rewilding Nederland zich in voor veilige verbindingen en natuurlijke oevers....

lees verder
Copyright © 2023 ARK Rewilding Nederland
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij ARK Rewilding Nederland of omdat u heeft aangegeven dit te willen ontvangen.

Ons postadres is:
ARK Rewilding Nederland
Winselingseweg 95
6541 AH Nijmegen