U bent hier

Bekijk deze email in je browser

Nieuwsbrief oktober

Weidesprinkhaan in de Klompenwaard, foto: Peter Hoppenbrouwers

Zeer zeldzame weidesprinkhaan in Gelderse Poort

Op 28 september vonden Anne Krediet en Matty Berg een populatie van de weidesprinkhaan in de Klompenwaard in de Gelderse Poort. Dit is het eerste bewijs sinds 1947 dat deze soort zich in Nederland voortplant. Mogelijk zal de soort zich de komende jaren verder gaan uitbreiden in ons land.

Nadat ze de waarnemingen met geluidsopname en foto's gedeeld hadden op Waarneming.nl, bezochten diverse waarnemers de locatie en er werden diverse mannetjes en vrouwtjes waargenomen, maximaal acht exemplaren. De nieuwe vondsten vormen het eerste bewijs sinds 1947 dat de weidesprinkhaan zich voortplant in Nederland. Gezien het grote aantal exemplaren moet de soort al minstens sinds vorig jaar aanwezig zijn, maar mogelijk al langer. 

Galloway runderen en publiek. Foto: Keesjan van den Herik

Grote grazers en de risico’s voor publiek

De afgelopen tien jaar zijn vijftien ongevallen met publiek en grote grazers in Nederlandse natuurgebieden geregistreerd waarin een confrontatie heeft geleid tot een behandeling in het ziekenhuis. Vergeleken met het grote aantal bezoekers van begraasde gebieden wordt dat aantal gering genoemd....
Lees verder op onze website
Maashorst, foto: bezoekdemaashorst.nl

Oerfestival Maashorst

Het wordt stoer, spannend, ruw en echt. Haal de OERmens in je naar boven op Oerfestival De Maashorst. Tijdens het festival barst De Maashorst van activiteiten vol natuur, cultuurhistorie, archeologie en food. Bezoek de minifestivals, proef oerlekkere gerechten, test je oerkrachten en bovenal: ga...
Lees verder op onze website
Kuddewaakhond

Pilot kuddewaakhonden

De wolf keert terug naar Nederland. Schapen in ons land zijn vaak onvoldoende beschermd tegen de wolf en andere roofdieren. De gebruikelijke rasters houden de schapen weliswaar binnen, maar roofdieren blijven er niet buiten. ARK Natuurontwikkeling en Van Bommel Faunawerk startten in opdracht van...
Lees verder op onze website
Grote weerschijnvlinder

Waar plant de grote weerschijnvlinder zich voort?

De grote weerschijnvlinder was tot een jaar of vijftien geleden een zeldzame soort die alleen in oude loofbossen in het zuiden en oosten van ons land voorkwam. De laatste tijd breidt hij zich sterk uit. In Noord-Brabant is het nog steeds een zeldzaamheid en in veel ogenschijnlijk geschikte bossen...
Lees verder op onze website
Schelpdierbank

Schelpdierbank in beeld op Brouwersdam

Op zaterdag 13 oktober brengen we samen de diversiteit van de wilde platte oesterbank bij de Brouwersdam in kaart. Ook vragen we aandacht voor herstel van deze hotspots van onderwaterleven. Ben jij een duiker? Ga dan mee kopje onder om te monitoren! Geen duiker? Er zijn aquaria op de kant,...
Lees verder op onze website
Driedoornige stekelbaars, foto: Natuurmonumenten

Excursie Vissen in de Waal

Op zaterdag 13 oktober geeft Caroline van der Mark van ARK Natuurontwikkeling een excursie met als thema Vissen in de Waal. De excursie is onderdeel van het Basteicafé van 11 oktober, op deze dag zijn er verschillende lezingen over vissen in de Waal....
Lees verder op onze website
Galloway

Excursie in Geulle aan de Maas

Op zondag 14 oktober kunt u in het natuurgebied bij Geulle aan de Maas op pad met een gids van RivierPark Maasvallei. De wandeling start om 14.00 uur vanaf de kerk van Geulle aan de Maas.
Lees verder op onze website
Wieringerdelta uit Natuurdroom Noord-Holland

Klimaatadaptatie: Op zoek naar kansen door de ogen van de trekvis

Op 17 oktober organiseert provincie Noord-Holland het Groen Kapitaal Kenniscafé Klimaatadaptatie. ARKer Esther Blom vertelt tijdens het Kenniscafé over de Natuurdroom.
Lees verder op onze website
ONDER DE AANDACHT
Katwilg

Bos aan de rivier

Langs levende rivieren strekten zich van oorsprong eindeloze bossen uit. Voor het gebruik van de vruchtbare rivieroevers als landbouwgrond werden deze bossen gekapt. Door toeval zijn vanaf de Tweede Wereldoorlog ooibossen gaan groeien in verlaten kleiputten. Hier kon Nederland weer kennis maken met de ongelooflijke rijkdom van het bos aan de rivier....

lees verder
Copyright © 2023 ARK Rewilding Nederland
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij ARK Rewilding Nederland of omdat u heeft aangegeven dit te willen ontvangen.

Ons postadres is:
ARK Rewilding Nederland
Winselingseweg 95
6541 AH Nijmegen