U bent hier

Bekijk deze email in je browser

Nieuwsbrief november

Exmoor pony’s bij een opdrogende poel. De beheerder houdt de conditie van de kuddes en de beschikbaarheid van water en voedsel in de gaten.

Robuustere natuur biedt ook landbouw perspectief

In zijn advies 'Wat wel kan' formuleert Johan Remkes vijfentwintig belangrijke aanbevelingen. Maar zijn verhaal is niet compleet. We zullen namelijk ook fors moeten investeren in een sterkere en robuustere natuur die de toekomst kan doorstaan. Stikstof zal immers niet de laatste natuurcrisis zijn.

Sterke natuurlandschappen hebben ons veel te bieden. Het ontwikkelen van robuustere natuur is een reële, beloftevolle optie. Veel planten en dieren vinden in Nederland hun laatste toevluchtsoord in natuurgebieden. En zelfs daar zijn ze kwetsbaar door een hoge stikstoflast, inwaaiende pesticiden, verdroging, toenemende recreatie enzovoort. En zelfs als het ons lukt om met een stringente milieumaatregelen – waaronder het stikstofbeleid – alle druk onder controle te krijgen, dan nog zal onze natuur voor haar voortbestaan voor altijd afhankelijk blijven van beheer, van subsidies en strikte handhaving. Dat is geen lonkend perspectief.

Het is dan ook geen goed plan om nog meer kwetsbare, stikstofgevoelige natuur te ontwikkelen. In plaats daarvan moeten we investeren in robuuste, veerkrachtige, samenhangende en multifunctionele natuurlandschappen. Wij zullen de Nederlandse natuur weerbaarder, robuuster moeten maken en haar herstel- en aanpassingsvermogen moeten verbeteren. Lees hier verder.

Bospad in De Geelders. Foto: Bert Vervoort

Handdruk op rewilding van 101 ha. Brabantse bodem

Het Groene Woud wordt permanent 101 hectare natuur rijker. Deze rewilding is het resultaat van de samenwerking tussen ARK Natuurontwikkeling en het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Op een feestelijke bijeenkomst op 16 november 2022 in Liempde zetten Mary Fiers (directeur GOB) en Jos Rademakers...
Lees verder op onze website
Vleet bij de Orkney eilanden

Reuzenroggen van de Noordzee: bijzondere beelden

De vleet is een van de grote roofvissen uit de Noordzee. ARK werkt eraan om de Noordzee weer geschikt te maken voor deze jager. Maar wat zijn het voor vissen? Er is nog veel onbekend over de dieren en beelden van deze rodelijst-soort zijn zeer schaars. Deze zomer echter zijn zeebiologen van Queen...
Lees verder op onze website

Rijn-Maasmonding natuurlijker, veiliger en leefbaarder!

De Rijn-Maasmonding natuurlijker, veiliger en leefbaarder! Dat is wat WWF en ARK schetsen in een toekomstperspectief waarin de gevolgen van klimaatverandering worden opgevangen met meer natuur en waarmee de leefbaarheid verbetert. Graag ontdekken we wat burgers andere partijen daarvan vinden en...
Lees verder op onze website
Schelpdierbank

Mosselen aan de lijn voor betere Noordzeenatuur

Het op zee kweken van wieren, schaal- en schelpdieren kan de vervallen Noordzeenatuur helpen om weer een levendig ecosysteem te vormen. Volgend jaar start een proef.  ...
Lees verder op onze website
verwijdering drainagesystemen Geuldal 2022

Verwijdering drainagesystemen Geuldal

De watersnoodramp in Limburg vorig jaar maakte duidelijk dat het roer om moet. Het klimaat verandert met meer kans op overstromingen en droogte. Daarom moeten we water langer vasthouden in het landschap en afstromend water vertragen. Overal in het Nederlandse landschap liggen echter...
Lees verder op onze website
Kade in de Margriethaven

Babyriffen in de Rotterdamse Havens

De wilde platte oesters in de Rotterdamse Havens hebben zich dit jaar weer met succes voortgeplant. Dit blijkt uit een inspectie van de bijzondere populatie die in 2017 is ontdekt in de Margriethaven.“Kijk, een hooiwagenkrab, die heb ik nog niet eerder gevonden hier!” Het Noordzeeteam van ARK...
Lees verder op onze website

Blog: Raven op Veluwe, mensen- of wolvenvogels?

Na zijn stage bij ARK besloot Gijs Hekkert ook zijn afstudeeronderzoek (WUR) bij ARK te doen. Sinds kort is hij afgestudeerd MSc Bos- en natuurbeheer, gespecialiseerd in ecologie. Lees hieronder zijn blog over zijn onderzoek naar raven als wolvenvogels.
Lees verder op onze website
ARK werkt aan hetrealiseren van een aaneengesloten en wilde Veluwe (Illustratie Jeroen Helmer)

Knepp Estate inspireert Veluwse rewilding

De landbouw verandert, en niet alleen in Nederland. In Sussex, Engeland trekt de rewilding van een groot landgoed enorme bekijks. Wat hier gebeurt, is inspirerend voor de Veluwe. Knepp Castle estate transformeerde de afgelopen twintig jaar van een ‘intensieve melkveehouderij’ naar een...
Lees verder op onze website
Op de voorgrond een moeras dat ontstaat nadat een beverfamilie zijn dam en burcht heeft verhuisd. Het meer loopt leeg en raakt begroeid met tal van moerasplanten. De restanten van de dam remmen de afwatering, wat moerasvorming stimuleert.

Struintocht Rewilding in het Kempen~Broek op 24 juni 2023

HET MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS OP DEZE DATUM IS BEREIKT. AANMELDEN IS HELAAS NIET MEER MOGELIJK.
Lees verder op onze website

Struintocht Rewilding in Het Groene Woud op 1 juli 2023

HET MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS OP DEZE DATUM IS BEREIKT. AANMELDEN IS HELAAS NIET MEER MOGELIJK.
Lees verder op onze website
ONDER DE AANDACHT
Wolf

Wolf

Na 150 jaar afwezigheid is de wolf spontaan teruggekeerd naar Nederland. Sinds de zomer van 2017 bezoeken wolven regelmatig de vier noordelijke provincies en zijn er weer wolventerritoria in Drenthe en op de Veluwe, waar in 2019 de eerste pups sinds tijden geboren zijn. Nu de soort weer terug is in Nederland moeten we opnieuw leren omgaan met deze soort, opnieuw leren samen leven....

lees verder
Copyright © 2023 ARK Rewilding Nederland
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij ARK Rewilding Nederland of omdat u heeft aangegeven dit te willen ontvangen.

Ons postadres is:
ARK Rewilding Nederland
Winselingseweg 95
6541 AH Nijmegen