U bent hier

Bekijk deze email in je browser

Nieuwsbrief november

Wandelend bos

MEER WANDELEND BOS VOOR NEDERLAND

Nederland heeft meer bos nodig. Tot 2030 moet er volgens de huidige regering in Nederland minimaal 37.000 hectare bos bij komen. Een uitgelezen kans voor het ontwikkelen van ‘wandelende bossen’. ARK Rewilding Nederland laat in haar nieuw uitgewerkte bosvisie zien hoe we deze rijke, open bossen in Nederland kunnen realiseren.

​Meer bos is een must. Om de klimaatdoelstellingen te halen. Om CO2 op te slaan. Als buffer tegen stikstof, verdroging en wateroverlast. Om de biodiversiteitscrisis te keren. En zoals we tijdens deze corona-crisis dubbel en dwars merken: als plek om tot rust te komen, te wandelen of uit te waaien. In tien jaar 10 procent bos erbij is de afspraak die natuurminister Schouten met de provincies heeft gemaakt. Wat ARK betreft beginnen we morgen met de ontwikkeling van ‘wandelende’ bossen in Nederland. Deze aantrekkelijke halfopen bossen geven niet alleen de biodiversiteit een sterke impuls maar dragen ook bij aan stikstofreductie, het vastleggen van CO2 en geven alle ruimte aan mensen om van het bos te genieten.

Om de maatschappelijke opdracht voor meer bos in Nederland mee aan te jagen heeft ARK haar visie op een natuurlijk bos praktisch en gedetailleerd uitgewerkt. ARK focust daarbij op halfopen ‘wandelend bos’. Een bos dat niet statisch is maar zich in de loop der tijd verplaatst (‘wandelt’) door het landschap. Gestuurd door natuurlijke processen zoals begrazing, brand, storm, erosie en sedimentatie, droogte, overstroming, ziektes en plagen. In een wandelend bos vormen open grasland, struwelen en bos een samenhangend geheel. Planteneters van groot tot klein en hun predatoren vervullen daarin een sleutelrol. Lees hier verder.

Hazelmuis Foto: Miroslav Hlavko Shutterstock

ARK maakt hellinggraslanden bij Raren klimaatbestendig

Tussen het Vijlenerbos en het buurtschap Raren bij Vaals heeft ARK met een Europese subsidie zo'n 8 hectare hellinggrasland klimaatbestendig ingericht. De laatste werkzaamheden hiervoor worden momenteel uitgevoerd: drainagepijpen worden verwijderd en het beekje waarin de pijpen uitmonden, wordt...
Lees verder op onze website
Ooijpolder bij Nijmegen

Goudjakhals vastgesteld in de Ooijpolder

DNA-onderzoek wijst uit dat de dode schapen in de Ooijpolder bij Nijmegen door een goudjakhals zijn gedood. Voor Nederland is de goudjakhals een relatief nieuwe soort. Pas drie keer eerder is een goudjakhals in Nederland aangetoond, waarvan twee keer op de Veluwe. Dit is de eerste keer in...
Lees verder op onze website
Schelpdierbanken

Belang van schelpdierriffen op de Europese kaart

Het besef dat schelpdierriffen van levensbelang zijn voor gezonde zeeën vindt steeds luidere weerklank. Vorige week organiseerde de Native Oyster Restoration Alliance (NORA) voor de derde keer een conferentie over het belang van schelpdierrifherstel. Telde de eerste editie in 2017 nog zo’n 65...
Lees verder op onze website
Europese wilde kat. Foto: Klaus Echle, Nature in Stock

Vestigt de wilde kat zich definitief in Brabant?

Langzaam maar zeker breidt het verspreidingsgebied van de wilde kat zich uit vanaf de (verzadigde) natuurgebieden van Eifel en Ardennen. Jonge dieren trekken hier weg op zoek naar een eigen leefgebied en een partner. In Zuid-Limburg is dit al goed waar te nemen. De Europese wilde kat is geen...
Lees verder op onze website
Het perceel Hooge Beek gezien vanuit de lucht (foto Bert Vervoort)

Kavelruil Schijndel gunstig voor natuur én landbouw

Met de verwerving van het perceel Hooge Beek, pal tegen natuurgebied De Geelders in het Brabantse Schijndel, heeft ARK opnieuw een ontbrekende schakel in het gebied toegevoegd voor het natuurnetwerk Brabant. Het perceel van elf hectare kwam via kavelruil in handen van ARK. De ruilende partij...
Lees verder op onze website
Herstel van graft bij Cartils (foto Hettie Meertens/ARK)

Graftherstel bij Cartils helpt vogels, insecten en dassen

Deze week is bij Cartils in Zuid-Limburg het graftherstel van start gegaan. Met graafwerk is een helling geremodelleerd, waarna struweel wordt aangeplant. Het vindt plaats op de noordflank van de Eyserbeek, achter kasteel Cartils, een paar honderd meter van de plek waar deze in de Geul stroomt....
Lees verder op onze website
ONDER DE AANDACHT
Wild zwijn

En het zwijn ploegde voort

Wilde zwijnen zijn alleseters. Om aan hun eten te komen zoals wortels, keverlarven of voedselvoorraden van muizen, wroeten ze met hun gevoelige neus in de grond. Door dit gewoel ontstaan kale plekken. Zelfs een dichte grasmat krijgen ze open. De grond lijkt wel omgespit als zwijnen bezig zijn geweest. Op deze manier is er open grond beschikbaar waarin allerlei kruiden, struiken en bomen kunnen kiemen. Maar zwijnen eten ook aas en zijn in staat om grote dode dieren binnen een mum van tijd te verorberen. In landbouwgebieden en tuinen kunnen zwijnen met hun gewroet voor flinke schade zorgen....

lees verder
Copyright © 2023 ARK Rewilding Nederland
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij ARK Rewilding Nederland of omdat u heeft aangegeven dit te willen ontvangen.

Ons postadres is:
ARK Rewilding Nederland
Winselingseweg 95
6541 AH Nijmegen