U bent hier

Bekijk deze email in je browser

Nieuwsbrief november

Konikpaard Bisonbaai

Natuurlijke begrazing in Nederland

Al ruim 35 jaar

Het is meer dan 35 jaar geleden dat de eerste grote grazers geïntroduceerd werden in de Nederlandse natuur. Grote grazers als konikpaarden en Schotse hooglanders zijn inmiddels een bekende verschijning geworden. Uit een seminar dat FREE Nature en ARK Rewilding Nederland hierover organiseerden blijkt dat dit de natuur op vele manieren heeft verrijkt.

Ze onderdrukken dominante plantensoorten waardoor veel andere soorten weer meer kans hebben. Ze dragen bij aan de verspreiding van zaden. Hun mest is een bron van voedsel voor allerlei insecten. Ze woelen de grond om en stampen deze elders juist weer aan. Zo ontstaat er veel diversiteit in de leefomgeving, op kleine schaal en op grote. Vooral op rijkere gronden, en niet in te hoge dichtheid, hebben de grazers deze positieve effecten.
Lees meer

Otter is aanzet voor groene verbindingen in Noord-Brabant

Op 26 oktober 2018 vond in ’s-Hertogenbosch de kick-off plaats van het project Welkom Otter. In dit project werken de gemeenten ‘s-Hertogenbosch en Oss , Waterschap Aa en Maas en Waterschap De Dommel samen met ARK Natuurontwikkeling aan het toegankelijk maken van Noord-Brabant voor de otter en...
Lees verder op onze website
Wisentkalf. Foto: Randy van Domselaar

Herfstkalfje bij de wisenten op de Maashorst

Afgelopen weekend werd door de beheerders een herfstkalfje ontdekt bij de kudde wisenten op de Maashorst. Helemaal onverwachts kwam het kalf niet, want het was de beheerders al opgevallen dat de wisentkoe erg fors en dus mogelijk dragend was. Maar gewoon is een kalf eind oktober allerminst. Wild...
Lees verder op onze website
Dode vis tussen pionierplanten

Droogte langs de rivier

De extreem lage waterstanden van de Waal en Rijn zijn bijzonder. Landplanten groeien op plekken waar anders vissen zwemmen en schepen varen met minder dan halve lading in de ondiepe rivier. Maar verdroging van de uiterwaarden is een probleem van alle jaren. En de oorzaak daarvan ligt in de...
Lees verder op onze website
Burlend edelhert

Brabantse bronst goed in beeld

De edelherten in Het Groene Woud lieten zich de afgelopen weken goed zien. Ook was het loeiende geluid, of geburl, van de mannelijke herten regelmatig te horen. Bijna 200 bezoekers trokken er met gidsen van Brabants Landschap, SPPiLL en ARK Natuurontwikkeling op uit en gingen op zoek naar...
Lees verder op onze website
Wandeling in de Gelderse Poort

Combineer film en wandeling door Ooij bij Waal

In 1960 ging een groep jonge wetenschappers de wildernis in, gedreven door een onverzadigbare nieuwsgierigheid naar hoe de natuur werkt. Ondergedompeld in de meest afgelegen en spectaculaire plekken op aarde ontdekten ze een set regels die het hele leven beheersen. Deze vijf onbezongen helden van...
Lees verder op onze website
ONDER DE AANDACHT
Kraanvogels

Kraanvogel

ARK heeft met subsidie van de provincie Limburg gewerkt aan een soortbeschermingsplan voor de kraanvogel. Op zich gaat het heel goed met kraanvogels in Europa. Het aantal kraanvogels in Europa is flink gegroeid en broedende vogels bezetten steeds meer nieuwe gebieden Europa, zelfs in Nederland. De kans is groot dat kraanvogels zich ook als broedvogel in Limburg vestigen. Deze kans kunnen we vergroten door zo veel mogelijk gebieden geschikter te maken als leefgebied, niet alleen voor de kraanvogel maar voor een hele reeks moerasbewoners....

lees verder
Copyright © 2023 ARK Rewilding Nederland
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij ARK Rewilding Nederland of omdat u heeft aangegeven dit te willen ontvangen.

Ons postadres is:
ARK Rewilding Nederland
Winselingseweg 95
6541 AH Nijmegen