U bent hier

Bekijk deze email in je browser

Nieuwsbrief mei

Jobien Boonman

In memoriam: Jobien Boonman

Zwerven door het groen, paden verlaten, sluipen, in een boom klimmen, diersporen volgen, geuren en geluiden achternagaan, steentjes rapen, veren verzamelen, bloemen plukken, …

Oud ARK'er Jobien Boonman kreeg in twee decennia bijna 40.000 kinderen aan het struinen in de Nederlandse natuur en met de kinderen pakweg achtduizend begeleiders zoals ouders, grootouders, stagiaires en leerkrachten. Onder begeleiding van Jobien werd menige buitenles voor kinderen een onvergetelijke happening. Maar ook voor haar zelf. Ze genoot als kinderen hun vondsten toonden en spannende belevenissen in plastische beschrijvingen met haar deelden.

De rode draad in haar werk was de Maas, vooral de Grensmaas. Ze was actief in de Eijsder Beemden, Borgharen, Meers, Elba en de Stevolplas. En in Vlaanderen in Hochter Bampd, Kerkeweerd en Kollegreend. Hier liet ze velen kennismaken met de nieuwe, onbekende natuur van voormalige grindwinningen en rivierverruimingsprojecten. Nu zijn deze locaties - mede door haar - uitgegroeid tot geliefde wandelgebieden voor een breed publiek. Ook in het Beneden-Geuldal, Wormdal, groeve ’t Rooth, Kempen-Broek en Drielandenpark bij Vaals organiseerde ze jarenlang  struintochten voor schoolklassen.

Op 9 april is ze overleden. Jobien was al enkele jaren ziek. Toen ze in 2014 met pensioen ging, droeg ze haar bijzondere werk over, waardoor ook nu nog schoolklassen mee op struintocht kunnen gaan.

Lees hier meer over 'la grande dame van de Limburgse struinnatuur'.

Een pas geboren konikveulen

Een nieuwe lente, een nieuwe geboortegolf

We zitten midden in het voorjaar en daarmee midden in de babyboom van de grote grazers in natuurgebieden. In deze bijdrage in onze serie over natuurlijke begrazing zoomen we in op de geboortes van veulens en kalveren en wat er zoal mee samenhangt. Ook gaan we in op de interacties tussen jonge...
Lees verder op onze website
De Kleine Willemswaard (foto Rebecca Reurslag)

Komst grazers Kleine Willemswaard uitgesteld tot september

De Kleine Willemwaard bij Tiel is sinds 2019 geen landbouwgebied meer maar een Stadswaard. Een kruising tussen een natuurgebied en een park. Om de soortenrijkdom van de Kleine Willemswaard een flinke impuls te geven wilde ARK Natuurontwikkeling - de tijdelijke beheerder van het gebied – het...
Lees verder op onze website
Past, present and future of European nature

Natuur is wisselwerking

ARK Natuurontwikkeling staat voor natuur die zoveel mogelijk haar gang mag gaan. Onze ambitie is om nieuwe natuurgebieden te ontwikkelen met een grote rijkdom aan landschappen, planten en dieren. ARK tekenaar Jeroen Helmer maakte een tekening die je meeneemt door het Europese landschap van...
Lees verder op onze website
Konikpaarden en publiek op de Landtong Rozenburg in het Rotterdamse havengebied. Foto: Paul Grootenboer

Hoe zien we grazers?

In steeds meer Nederlandse natuurgebieden tref je in het wild levende runderen en paarden aan. Het ontmoeten van zo’n kudde grazers is voor veel mensen een mooie belevenis. Deze dieren vragen wel om andere omgangsvormen dan boerenkoeien of manegepaarden. Horen ze nou bij de natuur, of horen ze...
Lees verder op onze website
Zwemmende otter. Foto: Bob Luijks/Natuurportret

De otter is weer in Limburg

Natuurfotograaf Bob Luijks deed onlangs een opmerkelijke ontdekking. In het slijk van de Tungelroyse beek in natuurgebied Kempen~Broek bij Weert, trof hij sporen aan van een otter. De vondst van afdrukken van dit dier is opmerkelijk omdat in Limburg de otter nog maar zelden wordt gezien. Voor het...
Lees verder op onze website
ARK'er Bram Houben met een van de gezenderde steuren die zijn uitgezet in de Rijn.

Steurvangsten door de jaren heen

Terwijl de visstand in de Nederlandse rivieren sterk is verbeterd en voortdurend hard wordt gewerkt aan het bevorderen van natuurlijke processen en het herstel van een natuurlijke rivierdelta, valt er nog veel winst te behalen. Een aantal karakteristieke riviervissen, waaronder een ware gigant,...
Lees verder op onze website
Heckrunderen bij het kadaver van een kuddegenoot

Ook dieren nemen afscheid

Grazers als paarden, runderen en wisenten zijn sociale dieren. Ze leven in kuddeverband met sterke familiebanden en een duidelijke hiërarchie. Als mensen nemen we afscheid en rouwen we om het verlies van een dierbare of naaste. In dit artikel in onze serie over natuurlijke begrazing laten we zien...
Lees verder op onze website
Anjelier

Veelbelovende resultaten schelpdierbanken Borkumse Stenen in Noordzee

Het nieuwe monitoringrapport van de oesterbanken bij de Borkumse Stenen toont de veelbelovende resultaten van de onderzoeksexpeditie van september 2019. Ooit werd 30% van de bodem van het Nederlandse deel van de Noordzee bedekt met schelpdierbanken. Dat zijn banken gevormd door schelpdieren zoals...
Lees verder op onze website
ONDER DE AANDACHT
Dood doet leven

Circle of life

De afgelopen decennia heeft het natuurbeheer en daarmee de Nederlandse natuur een ongekende ontwikkeling ondergaan. Dode bomen blijven weer liggen in bossen, rivieren worden ontdaan van hun stenen korset en treden weer buiten hun oevers, eb en vloed krijgen weer vrij spel. In alle gevallen is een spectaculaire groei van de natuurlijke rijkdommen het gevolg. Met zeearend, wolf en kraanvogel als slechts enkele van de pareltjes die zijn teruggekeerd in de Lage Landen....

lees verder
Copyright © 2023 ARK Rewilding Nederland
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij ARK Rewilding Nederland of omdat u heeft aangegeven dit te willen ontvangen.

Ons postadres is:
ARK Rewilding Nederland
Winselingseweg 95
6541 AH Nijmegen