U bent hier

Bekijk deze email in je browser

Nieuwsbrief maart

Wilde kat. Foto: Fabrice Cahez, Nature in Stock

Kattenfilmpje!

Kattenfilmpjes schijnen het goed te doen op internet. Kijken dus! Klik hier en leer gelijk de wilde kat te herkennen.

Herken de wilde kat
De wilde kat is in Nederland in opmars vanuit het zuiden van het land. In Zuid-Limburg leeft een kleine populatie en ook in Brabant zijn de afgelopen jaren de eerste waarnemingen gedaan. Maar hoe herken je een wilde kat? Waar moet je op letten? En wat als je denkt een wilde kat gezien te hebben? Een aantal kenmerken en verschillen met een huiskat helpen je verder.

Wilde kat is geen huiskat
Verwilderde huiskatten zijn geen wilde katten, ook al lijken cyperse katten qua vacht op wilde katten. De wilde kat is een eigen soort, die wel verre familie van onze huiskat is. De wilde kat kwam zelfs al lang vóór de huiskat in Nederland voor. Lang was de wilde kat weg, maar de wilde kat is helemaal terug. Lees hier verder.

De zeldzame Europese steur. Foto: Solvin Zankl, Nature in Stock

Voldoende voedsel voor de steur in de Rijn

Halverwege de vorige eeuw verdween de Europese steur uit  de Rijn. Nu de kwaliteit van de Rijn aanzienlijk is verbeterd, wordt gewerkt aan de terugkeer van deze bijzondere oervis. Op initiatief van ARK Natuurontwikkeling en Sportvisserij Nederland is onderzocht hoe het is gesteld met het voedsel...
Lees verder op onze website
Wisent op de Veluwe. Foto: Dirk Goudkuil, Staatsbosbeheer

Wisent maakt de Veluwe al vijf jaar wilder

Vijf jaar na de komst van de wisenten naar de Veluwe is een evaluatie van het project uitgevoerd. Uit deze evaluatie blijkt dat de wisentkudde bijdraagt aan de natuurontwikkeling, wildernisbeleving en het behoud van deze bijzondere diersoort.
Lees verder op onze website
Wandelend bos

Meer ruimte voor natuurlijk bos

De concept Bossenstrategie van het ministerie van Landbouw, Voedselveiligheid en Natuur zet in op meer en gezonder bos in Nederland. Dat betekent dat onze bossen de komende decennia moeten worden omgevormd tot gemengde loofbossen met klimaatbestendige inheemse boomsoorten. De bossenstrategie...
Lees verder op onze website
Otter. Foto: Roger Tidman, Nature in Stock

Otters en wasbeerhond op beeld in de Gelderse Poort

Op beelden van wildcamera’s in natuurgebied de Gelderse Poort bij Nijmegen kwamen in januari bijzondere dieren voorbij. In de Rijnstrangen werd een opvallend hoog aantal otters vastgelegd. Deze zeldzame waterliefhebber werd maar liefst vijftien keer waargenomen in twee weken tijd! Een andere...
Lees verder op onze website

Natuurlijke snoeimessen van ijs kortwieken de uiterwaarden

Geknakte takken en gevilde struiken zover het oog reikt. De combinatie van strenge vorst en dalend water in de rivieren zette half februari een bijzonder natuurlijk proces in gang. IJs als megasnoeimachine. Door het dalende water in de uiterwaarden tijdens de vorst hebben de gevormde ijsplaten...
Lees verder op onze website
Wisent in Natuurpark Lelystad

Nederlandse wisenten naar Denemarken

In februari zijn negen wisenten uit de Maashorst, Veluwe en Natuurpark Lelystad uit de kuddes gehaald en apart gezet, in afwachting van hun verhuizing naar Denemarken volgende maand. De dieren gaan naar een groot Deens natuurgebied, waar zij samen met enkele reeds aanwezige wisenten een kudde...
Lees verder op onze website

Aanpoten met waterberging in Zuid-Limburg

In de winter als de Zuid-Limburgse leembodems nat en zacht zijn, creëren runderen met hun diepe pootafdrukken een ontelbare hoeveelheid mini-waterbekkens in de hellinggraslanden. In die talloze kleine putjes wordt regenwater opgevangen en vastgehouden. Bijzonder handig in een streek die...
Lees verder op onze website
Kuddewaakhonden tussen schapen en geiten. Foto: Ray Dorgelo, Canine Efficiency

Doe mee en demonstreer de bescherming van je vee!

Schapenhouders verliezen jaarlijks helaas schapen aan predatie door wolf, hond en vos. Onnodig, want met de juiste preventieve maatregelen, zoals elektrische rasters en/of de inzet van kuddewaakhonden is dit vrijwel helemaal te voorkomen. Ook in Limburg is het belangrijk dat vee beschermd wordt....
Lees verder op onze website
Raven op kadaver

BLOG: Held op sokken!

Gedurende mijn stage bij ARK Natuurontwikkeling heb ik meegedraaid bij het project Dood doet Leven. In dit project wordt onderzocht wat het belang is van grote kadavers in de natuur. Om de drie weken ben ik in Brabant op pad gegaan naar het Markiezaat, de Biesbosch en Het Groene Woud om daar de...
Lees verder op onze website

Ontwerpwedstrijd toekomstbestendig leembos in De Geelders

ARK Natuurontwikkeling organiseert dit voorjaar een ontwerpwedstrijd voor de ontwikkeling van een toekomstbestendig en ecologisch waardevol leembos in natuurgebied De Geelders in Noord-Brabant. Het gaat om een ontwerp voor het gebied Hooge Beek. Dit is een perceel van bijna twaalf hectare, nabij...
Lees verder op onze website
ONDER DE AANDACHT
Het Groene Woud

Brabants Goud in Het Groene Woud

Tussen Tilburg, Eindhoven en 's-Hertogenbosch ligt Nationaal Landschap Het Groene Woud. Het Groene Woud bestaat uit heiden, moerassen, vennen en bovenal bijzondere natte bossen op leemgrond. De natuurkern van Het Groene Woud is ongeveer 7.500 hectaren groot en ligt in de provincie Noord-Brabant. ARK Rewilding Nederland is al enkele jaren actief in Het Groene Woud. Samen met Brabants Landschap brachten we hier in 2017 het edelhert terug na ruim anderhalve eeuw afwezigheid, in een gebied aan weerszijden van de natuurbrug over de A2 tussen Best en Boxtel....

lees verder
Copyright © 2023 ARK Rewilding Nederland
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij ARK Rewilding Nederland of omdat u heeft aangegeven dit te willen ontvangen.

Ons postadres is:
ARK Rewilding Nederland
Winselingseweg 95
6541 AH Nijmegen