U bent hier

Bekijk deze email in je browser

Nieuwsbrief maart

Goed Geld Gala 2019, Foto Roy Beusker

Nationale Postcode Loterij steunt ARK met 900.000 Euro

Al jaren ondersteunt de Nationale Postcode Loterij het werk van ARK Rewilding Nederland. Daar zijn we ontzettend blij mee, want het stelt ons in staat meer wilde natuur in Nederland te realiseren. Op het jaarlijkse Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij, op 4 maart in Carré, ontving ARK een prachtige bijdrage van 900.000 euro.

Dit jaar gaan we het geld onder meer inzetten voor nieuwe natuurontwikkeling in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland, het terugbrengen van de steur en schelpdierbanken in de Nederlandse wateren en het herstellen van complete ecosystemen op veel verschillende plekken in Nederland. Lees meer.

Wolf

Wolvin gevestigd en met mannetjeswolf op de Veluwe

Niet alleen is de wolf nu definitief gevestigd in Nederland, op de noordelijke Veluwe leeft op dit moment een wolvenpaar. Dat blijkt uit het genetisch materiaal uit de wolvendrollen die het Wolvenmeldpunt daar heeft gevonden. Deze twee wolven treffen elkaar in de piek van het...
Lees verder op onze website
Europese Atlantische steur (Acipenser sturio). Foto: Peter van Rodijnen

Steuren op de kaart gezet

Op steuren.ark.eu zijn meldingen van steuren in Nederland in kaart gebracht. De nieuwe online kaart toont zowel historische als recente waarnemingen. De kaart geeft niet alleen inzicht in de verschillende locaties waar steuren allemaal zijn aangetroffen, maar laat ook zien hoe belangrijk het voor...
Lees verder op onze website
Taurossen en wisenten op de achtergrond. Foto: Arjen Boerman

Uniek in Nederland: wisent, Exmoor pony en Tauros samen in een gebied

In het verleden leefden wisenten, oerrunderen en wilde paarden naast elkaar in Europa, maar tegenwoordig ontmoeten deze drie soorten elkaar nauwelijks. Daar is nu verandering in gekomen. Woensdag 27 februari 2019 zijn vijf Taurossen toegevoegd aan het begrazingsgebied in het Brabantse...
Lees verder op onze website
Wolf

Wolvenlezing in Assen

In februari werd bekend gemaakt dat de wolf zich officieel heeft gevestigd in Nederland. De eerste wolvin heeft zich na 150 jaar afwezigheid officieel gevestigd op de Veluwe. Daarnaast wordt Nederland regelmatig opgeschud door een wolf op verkenning en er lijken in Drenthe steeds vaker wolven...
Lees verder op onze website
Tauros

Lezing Grote grazers

Grote grazers hebben op allerlei manieren invloed op een gebied. Ze onderdrukken dominante plantensoorten waardoor veel andere soorten weer meer kans hebben. Ze dragen bij aan de verspreiding van zaden. Hun mest is een bron van voedsel voor allerlei insecten. En ga zo maar door. Leo Linnartz...
Lees verder op onze website
Hondsbossche duinen

Themadag Hondsbossche duinen

Op dinsdag 9 april organiseert Delta Talent samen met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Hogeschool van Amsterdam (HvA) een themamiddag naar de Hondsbossche duinen. Studenten van alle opleidingen kunnen zich hiervoor inschrijven op www.deltatalent.nl. Delta Talent is een...
Lees verder op onze website
Otter. Foto: PhotocechCZ

Grensoverschrijdend samenwerken

Waar loop je tegenaan in een grensoverschrijdende samenwerking? Wat zijn de uitdagingen? Wat zijn de overeenkomst? En welke resultaten kun je samen boeken? Tijdens de lezing 'Grensoverschrijdend samenwerken' zullen Frank Zanderink (ARK Natuurontwikkeling) en Martin Brühne (Naturschutzzentrum im...
Lees verder op onze website
ONDER DE AANDACHT
Wisent Kraansvlak

Natuurlijke begrazing

Oorspronkelijk kwamen in West-Europa tienduizenden plant- en diersoorten voor. Die variatie was voor een groot deel te danken aan begrazing door grote planteneters als herten, paarden, zwijnen, runderen en hun voorlopers. Deze natuurlijke begrazing droeg bij aan de grote variatie in landschappen: graslanden, ruigtes, struwelen, bossen en alle overgangen daartussen....

lees verder
Copyright © 2023 ARK Rewilding Nederland
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij ARK Rewilding Nederland of omdat u heeft aangegeven dit te willen ontvangen.

Ons postadres is:
ARK Rewilding Nederland
Winselingseweg 95
6541 AH Nijmegen