U bent hier

Bekijk deze email in je browser

Nieuwsbrief juni

Wolf

Grote grazers en predatoren zoals de wolf

Lange tijd waren wilde grazers en hun predatoren in Nederland en vrijwel de rest van Europa zeldzaam en diverse soorten stierven zelfs uit. De afgelopen 50 jaar hebben veel soorten wilde grazers zich hersteld en zijn teruggekeerd naar plekken waar ze lang niet meer voorkwamen. Daarnaast hebben natuurbeheerders runderen en paarden teruggebracht naar de natuur, omdat hun wilde voorouders waren uitgestorven. Maar niet alleen grazers keren terug, ook hun predatoren nemen weer toe en keren terug.

Zo is de boommarter inmiddels in bijna heel Nederland te vinden en komen ook wolf en goudjakhals de laatste jaren steeds vaker in Nederland voor. Vee en dan met name schapen moeten we nu weer beschermen, maar hoe zit dat met grote grazers in de natuur? Wat betekent de comeback van grazers en hun predatoren in Nederlandse natuurgebieden?

Dit keer gaat het in onze serie over natuurlijke begrazing over predatie van grote grazers in de natuur, en hoe grazers omgaan met de terugkeer van onder meer de wolf. Ook laten we zien wat dat betekent voor de bescherming van boerenvee zoals schapen. Lees verder.

Visonderzoek in de Oude Waal bij Nijmegen

Natte overstromingsvlakten rijk aan vis

In overstromingsvlakten van uiterwaardplassen worden veel soorten vissen aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek van RAVON in opdracht van Rijkswaterstaat Oost-Nederland en ARK Natuurontwikkeling. In het rapport komt het bijzondere karakter van de overstromingsvlakte aan de orde: met veel...
Lees verder op onze website
Wisenten op de Maashorst, foto: Arjen Boerman

Volg je oergevoel en ga naar de Maashorst

Van 2013 tot en met 2019 heeft ARK zich ingezet voor de ontwikkeling van de natuur in De Maashorst, het prachtige natuurgebied tussen Uden en Oss in Brabant. Eind 2019 konden we de balans opmaken. We zijn erin geslaagd om 112 hectare landbouwgrond toe te voegen aan de rest van de Maashorstnatuur....
Lees verder op onze website
Spreeuwen op een Schotse hooglander.

Grazers brengen het landschap tot leven

Slaat de koe haar tong om die veel te scherp smakende kraailook of om die lekkere graspol? In de wisselwerking tussen planten, planteneters en roofdieren zijn talloze overlevingsstrategieën ontstaan. Zo ontwikkelde kraailook anti-vraatstoffen en gras worteluitlopers. In de serie over natuurlijke...
Lees verder op onze website
Besanjelier. Foto: Twan Teunissen

Meerjarenoverzicht brengt bijzondere natuur Gelderse Poort in beeld

Op vrijdag 15 mei 2020 werd het Meerjarenoverzicht 2017-2019 door Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort overhandigd aan Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling. Deze uitgave geeft een overzicht van de stand van zaken van bijzondere planten en dieren in het gebied. Opvallend in de afgelopen...
Lees verder op onze website
De stierenkuil en zijn sleutelrol in de natuur

Stierenkuilen belangrijk voor de natuur

We hebben ze pakweg duizend jaar moeten missen in ons landschap. Maar door de terugkeer van grote wilde grazers komen ook de zogenaamde stierenkuilen van rund en wisent weer terug. ARK tekenaar Jeroen Helmer bracht de sleutelrol van stierenkuilen in beeld. Het resultaat is voor iedereen gratis te...
Lees verder op onze website
Loopplank otter

Openbare aanbesteding Knelpunten Otters Groen Blauwe Rijn Alliantie

Sinds 2017 werkt ARK Natuurontwikkeling samen met vier Duitse en vijf Nederlandse partners aan het realiseren van ecologische verbindingen voor otters en trekvissen met de Rijn als verbindende factor in het INTERREG-project Groen Blauwe Rijn Alliantie (GBRA). In de Gelderse Poort en het...
Lees verder op onze website
Ga mee op struintocht in coronatijd!

Familiestruintocht in RivierPark Maasvallei

DEZE STRUINTOCHT IS VOLGEBOEKT. INSCHRIJVEN VOOR DEZE STRUINTOCHT IS HELAAS NIET MEER MOGELIJK!...
Lees verder op onze website
Ga mee op struintocht in coronatijd!

Zomerse familiestruintocht in de Millingerwaard

In de zomermaanden organiseren we avontuurlijke struintochten voor kinderen vanaf 8 jaar en hun ouders. Samen met een gids gaan jullie op pad om de natuur te ontdekken en beleven. De gids weet de mooiste plekjes. Onderweg voeren jullie een aantal leuke natuuropdrachten uit.
Lees verder op onze website
ONDER DE AANDACHT
Damhert Rhodopen

Rewilding Europe

Het Europese platteland verandert in rap tempo: jonge mensen trekken op grote schaal naar de stad op zoek naar een modern leven; traditionele landbouw is in vele gebieden niet meer lucratief, oudere generaties blijven achter op het platteland. Met als gevolg dat miljoenen hectare land niet meer wordt gebruikt. 4 op de 5 Europeanen woont in stedelijk gebied; de verwachting is dat tot 2030 nog maximaal 18 miljoen hectare landbouwgrond gaat vrijvallen. Dorpen lopen leeg, het land groeit dicht met bos. Duizenden planten en diersoorten die van open en halfopen landschap afhankelijk zijn, dreigen...

lees verder
Copyright © 2023 ARK Rewilding Nederland
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij ARK Rewilding Nederland of omdat u heeft aangegeven dit te willen ontvangen.

Ons postadres is:
ARK Rewilding Nederland
Winselingseweg 95
6541 AH Nijmegen