U bent hier

Bekijk deze email in je browser

Nieuwsbrief juni

Stier graaft eigen kuil

STEILRANDGROEFBIJ WACHT DUIZEND JAAR OP BRONSTIGE STIER

Grofweg duizend jaar geleden verdwenen de grote wilde grazers uit ons landschap. Met hen verdwenen ook de zogenaamde stierenkuilen die de stieren van rund en wisent maakten om te imponeren. Deze kuilen boden onder andere nestgelegenheid voor wespen en bijen. Nu er weer natuurlijke kuddes rondlopen voert ARK Rewilding Nederland in samenwerking met de Wageningen Universiteit onderzoek uit naar dit bijzondere fenomeen.

GIERENDE HORMONEN

Stierenkuilen ontstaan vooral in de bronsttijd, bij runderen rond juni en bij wisenten in september. Dat is de periode waarin volwassen stieren worden uitgedaagd door de andere stieren in de kudde. De hormonen gieren door hun lijven en om indruk te maken op elkaar schrapen ze met hun poten over de grond en gooien het vrijgekomen zand omhoog. Vooral in droge tijden veroorzaakt dit indrukwekkende stofwolken. Het stof daalt weer neer op hun rug en dan zien de stieren er vervaarlijk uit. Dat schrapen doen ze graag op steeds dezelfde plekken, waardoor asymmetrische kuilen met vaak een steilrand in een halve cirkel ontstaan: de stierenkuil

Deze kuilen komen vrijwel nooit voor op een boerenbedrijf want kalveren worden daar al vroeg bij hun moeders weggehaald. Het enige moment waarop een volwassen stier weer bij een groep runderen staat is als er koeien gedekt moeten worden, als dat al niet kunstmatig gebeurt. Bovendien gaat een kuil ten koste van grasland en dus van efficiëntie. Een steilrand is mede hierom tegenwoordig een vrij zeldzaam fenomeen in Nederland. Weliswaar maken ook beken en rivieren steilranden als ze de ruimte krijgen om vrij te meanderen, maar dit proces is in Nederland grotendeels aan banden gelegd. Lees meer.

Schelpdierbanken. Foto: Floor Driessen

Herstel schelpdierbanken is mogelijk

ARK Natuurontwikkeling en Wereld Natuur Fonds werken sinds 2016, samen met het Platte Oester Consortium, aan het herstel van schelpdierbanken in de Noordzee. Uit de resultaten van de pilots van de afgelopen drie seizoenen blijkt dat dit herstel mogelijk is. Veel van de uitgezette oesters...
Lees verder op onze website
Startbijeenkomst Brabants Goud in Het Groene Woud

Brabants Goud in Het Groene Woud van start

ARK investeert de komende jaren samen met lokale partners en partijen in Het Groene Woud. Onder de naam ‘Brabants Goud in Het Groene Woud’ gaan we samen met terreinbeheerders, grondeigenaren, bewoners, gemeenten en anderen het gebied nog mooier maken voor mens én natuur. Donderdag 9 mei vond de...
Lees verder op onze website
Kadavercam excursie Dood doet Leven in de Gelderse Poort

Livestream Dood doet Leven meer dan 173.000 keer bekeken

Bij natuurplatform BuitenGewoon van Omroep Gelderland kreeg je de eerste vijf maanden van dit jaar een uniek inkijkje in de Gelderse natuur: hoe dood ook weer doet leven. Samen met ARK en Staatsbosbeheer konden mensen live meekijken naar de aftakeling van een aangereden ree, die in de Ooijpolder...
Lees verder op onze website
Raaf op kadaver

Broedsucces raaf in het Markiezaatsmeer

Al jaren is de Brabantse Wal in het zuidwesten van de provincie Noord-Brabant de plek met de meeste soorten broedvogels van Nederland. Alsof dat nog niet mooi genoeg is, kwam daar dit voorjaar in ieder geval één prachtige nieuwe broedvogel bij: De raaf! Een paar raven heeft in het Markiezaat bij...
Lees verder op onze website

Opnieuw welkom in de Kleine Willemswaard

De komende drie jaar zullen er meerdere buitenactiviteiten en ontmoetingen plaats gaan vinden in de voormalige Kleine Willemspolder in Tiel. De nieuwe naam is De Kleine Willemswaard en is een overstromingsvlakte van de Waal bij hoogwater. ARK gaat aan de slag met natuurgericht beheer van het...
Lees verder op onze website
Stierenkuil

Fietsexcursie naar stierenkuilen in de Ooijpolder

Ga op zaterdag 8 juni mee op fietsexcursie naar de stierenkuilen in natuurgebied de Ooijpolder bij Nijmegen.
Lees verder op onze website
Wandelaars in Kleine Willemswaard

Struinen in de Kleine Willemswaard

Vrijdag 24 mei was het startfeestje van de nieuwe aanpak gebiedsbeheer van de voormalige Kleine Willemspolder in Tiel. De nieuwe werknaam is De Kleine Willemswaard omdat het een overstromingsvlakte van de Waal bij hoogwater. De komende drie jaar gaat ARK Natuurontwikkeling aan de slag met...
Lees verder op onze website
BuitenGewoon Millingerwaard

Beleef 20 jaar BuitenGewoon

BuitenGewoon, het natuurplatform van Omroep Gelderland, bestaat dit jaar 20 jaar en viert dit met een exclusief evenement: Beleef BuitenGewoon. Ter ere van het jubileum vindt op 6 juli in Velp een speciaal natuurfestijn plaats met colleges en workshops over natuurgerelateerde thema’s. ARK is al...
Lees verder op onze website
ONDER DE AANDACHT
Konikpaard in de winter

Zomer en Winter

In het verleden kozen grazers altijd de meest gunstige gebieden om te verblijven. In de zomer de voedselrijke overstromingsvlaktes van rivieren en de kwelders en ’s winters en in het voorjaar droge, maar schrale en voedselarmere gronden om daar de natte tijd door te brengen. Eeuwenlange ervaring maakte dat de dieren het beste tijdstip om te verhuizen wisten. Planten zijn hierop ingespeeld en hebben door de tijd heen hun groei- en bloeiwijze hierop aangepast....

lees verder
Copyright © 2023 ARK Rewilding Nederland
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij ARK Rewilding Nederland of omdat u heeft aangegeven dit te willen ontvangen.

Ons postadres is:
ARK Rewilding Nederland
Winselingseweg 95
6541 AH Nijmegen