U bent hier

Lees het laatste nieuws over de projecten van ARK Natuurontwikkeling
Bekijk deze email in je browser

Nieuwsbrief juli 2022

Natuurkracht

Samenwerken met de natuur om overstromingen in Limburg te voorkomen

14 Juli is het precies een jaar geleden dat Limburg werd getroffen door extreme regenbuien. Het water kolkte door de straten en huizen kwamen onder water te staan. Een indrukwekkende gebeurtenis die in het collectieve geheugen gegrift staat en veel Limburgers persoonlijk heeft geraakt.

De watersnood van vorig jaar laat zien dat het urgent én belangrijk is om onze omgeving aan te passen aan weersextremen. Onder de naam Natuurkracht gaan ARK, Natuurmonumenten, de Natuur- en Milieufederatie Limburg, Stichting het Limburgs Landschap en het Wereld Natuur Fonds de komende drie jaar samen met de Limburgers aan de slag om het landschap op een natuurlijke manier in staat te stellen meer water te bergen, zodat extreme wateroverlast uitblijft.

Natuurlijke oplossingen tegen overstromingen zijn er in het groot en in het klein. Denk aan ruimte maken voor bosontwikkeling, vrije meandering van beken, natuurlijke graslanden met struwelen en bloemrijke ruigten. De komende jaren wil Natuurkracht dan ook alle Limburgers in het Geul- en Gulpdal uitnodigen mee te doen aan groene, veilige en aantrekkelijke oplossingen voor hoogwaterveiligheid. Via evenementen, diverse acties en een digitaal platform kan iedereen kennis en ervaringen met elkaar delen en ook zelf aan de slag. Natuurkracht wordt gesteund door de Nationale Postcode Loterij en heeft een fonds ingesteld van 1 miljoen euro voor lokale projecten die bijdragen aan natuurlijke oplossingen voor hoogwaterveiligheid. Lees verder. 

 

 

Natuurexcursie rond Wolfhaag

Een jaar na de watersnood: 4 veldexcursies hoe de natuur helpt droge voeten te houden in Limburg

14 juli, een jaar na de watersnood, organiseren ARK, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Limburg, Stichting het Limburgs Landschap en het Wereld Natuur Fonds om 19.30 uur vier excursies. In Ingendael (Geulhem), Genhoes (Oud-Valkenburg), Geuldal (Epen) en Wolfhaag (Vaals) laten we zien...
Lees verder op onze website

Natuurbegrazing en stikstof: Runderen in natuurgebieden ook ‘halveren’?

Het grootschalig boerenprotest tegen de stikstofplannen laat niemand onberoerd. ARK speelt, als aanjager van wilde natuur, een grote rol om begrazing met natuurlijke kuddes (met koeien en stieren, merries en hengsten in natuurlijke verhoudingen) tot een vertrouwd beeld in Nederland te maken. Met...
Lees verder op onze website
Schaapskudde in Roemenië

‘Wat wild is gebleven hoeft niet te rewilden’

Is rewilding ook een zinnige strategie in gebieden waar het landgebruik nog extensief is met een soortenrijke natuur tot gevolg? Deze vraag kwam op na een bezoek aan Transsylvanië, Roemenë, waar in mei dit jaar een ‘International workshop on Proces Oriented Nature Conservation (PONC)’ plaatsvond....
Lees verder op onze website
Expeditieschip op de Doggersbank

Zand, zand, zand

Ook op de Doggersbank, het ondiepe gebied aan de noordgrens van het Nederlandse deel van de Noordzee, is het bodemreliëf afgevlakt door zand. Dit is geen goed nieuws voor beginnende oesterrifjes. Sterke, volwassen riffen zouden nou juist wél die zandverplaatsingen onder water kunnen beperken en...
Lees verder op onze website
Deze kuddewaakhond in Nijverdal laat alvast weten dat zijn schapen goed beschermd zijn.

Eerste kuddebeschermingshonden in Brabant

Sinds kort leven er vier kuddebeschermingshonden bij de schaapskudde van Staatsbosbeheer op de Strabrechtse Heide in Heeze. Staatsbosbeheer heeft daarvoor bij de schaapskooi een informatiebord over het werk van deze honden geplaatst. De schaapskudde die op de Strabrechtse Heide graast, draagt bij...
Lees verder op onze website
Oude stierenkuil waar de schoorsteenwesp haar nesten bouwt

Stierenkuilen barsten van de zeldzame insecten

In een mini-reeks bijdragen over natuurlijke begrazing hijst ARK Natuurontwikkeling zo nu en dan graag een onbekende (maar o-zo-wonderbaarlijke) soort op het podium. Via natuurlijke begrazing wordt een haast eindeloze reeks dier- en plantensoorten in de benen geholpen, die via 'ouderwets'...
Lees verder op onze website
ONDER DE AANDACHT
Omslag Oerrund boek

Web(geef)winkel

ARK heeft talloze rapporten, boeken, zoekkaarten, struin- en wandelkaarten uitgegeven en geschreven. De beschikbare titels zijn te downloaden of te bestellen via onze web(geef)winkel. Foto's zijn terug te vinden in het beeldarchief....

lees verder
Copyright © 2023 ARK Rewilding Nederland
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij ARK Rewilding Nederland of omdat u heeft aangegeven dit te willen ontvangen.

Ons postadres is:
ARK Rewilding Nederland
Winselingseweg 95
6541 AH Nijmegen