U bent hier

Bekijk deze email in je browser

Nieuwsbrief januari

Dood doet de Veluwe leven

Dode-dieren-dis maakt de Veluwe sterker

Vraag een willekeurige voorbijganger naar hét natuurgebied van Nederland en de kans is groot dat het antwoord ‘De Veluwe’ luidt. De Veluwe is met haar ruim 90.000 hectare weliswaar een van onze grootste natuurgebieden, maar de natuur is er lang niet zo sterk en rijk als ze zou kunnen zijn. Dode dieren kunnen daar verandering in brengen. Want dood… doet leven! Lees hier verder.

Groene Poort

Baggerslib voor brakwatergetijden-natuur

Het herstellen van natuur in de delta van onze grote rivieren Rijn en Maas is best een uitdaging, in het bijzonder aan de oevers van de Nieuwe Waterweg en het Scheur. Er is weinig ruimte in dit sterk geïndustrialiseerde en verstedelijkte gebied. Elke ingreep stuit op de belangen van de vele...
Lees verder op onze website
veluwe veldles

“Veluwe Volgers”: struinen en genieten

Koningsheide, bij Arnhem. Lekker struinen door het open veld. Je verwonderen over de prachtige cocons van de wespspinnen. Knap gemaakt! Sporen van edelherten volgen en zoeken waar deze dieren aan geknabbeld hebben. En welke planten laten ze links liggen? Waarom dan? Je inleven in het leven van...
Lees verder op onze website

Zijn we klaar voor de lynx?

De lynx is, voorzichtig, in aantocht. Herintroducties in onder andere Duitsland, Polen en Zwitserland hebben deze grootste wilde-kattensoort weer teruggebracht in de West-Europese natuur, nadat hij door menselijk toedoen uit onze streken was verdwenen. In de Duitse Harz en het Paltserwoud staan...
Lees verder op onze website
PROEFTUIN VOOR PRAKTIJKONDERZOEk

Belangrijke stap in herstel van getijdennatuur

In de Nieuwe Waterweg bij de landtong Rozenburg is 10.000 m3 zand en slib aangebracht om natuur te ontwikkelen. Dit is een kleine maar belangrijke stap in het herstel van de getijdennatuur in de nog enige permanent open verbinding tussen rivier en de zee in de Rijn-Maasmonding. De vogels zaten de...
Lees verder op onze website
Wild zwijn

Blog: Verplaatsing nutriënten op de Veluwe

Stagiair Simon Burggraeve, masterstudent Forest and Nature Conservation aan Wageningen University, heeft de afgelopen vijf maanden in het kader van Rewilding de Veluwe bestudeerd hoe nutriënten verplaatst worden in een voedselarm landschap. Aan de hand van een literatuurstudie heeft hij gekeken...
Lees verder op onze website

Dialoogwandeling Goeree-Overflakkee

De Rijn-Maasmonding natuurlijker, veiliger en leefbaarder! Dat is wat WWF en ARK Natuurontwikkeling schetsen in een toekomstperspectief waarin de gevolgen van klimaatverandering worden opgevangen met meer natuur en waarmee de leefbaarheid verbetert. Graag ontdekken we wat burgers en andere...
Lees verder op onze website
fladderiep klein

ARK boomplantdag voor studenten en jonge professionals

ARK Rewilding Nederland organiseert speciaal voor haar netwerk van studenten en jonge professionals een boomplantdag in het Groene Woud. Wil je graag meer leren over rewilding? Heb je zin om je handen uit de mouwen te steken én bij te dragen aan meer natuur?...
Lees verder op onze website
Struintocht eiland van Brienenoord

Dialoogwandeling Eiland van Brienenoord Rotterdam

De Rijn-Maasmonding natuurlijker, veiliger en leefbaarder! Dat is wat WWF en ARK Rewilding Nederland schetsen in een toekomstperspectief waarin de gevolgen van klimaatverandering worden opgevangen met meer natuur en waarmee de leefbaarheid verbetert. Graag ontdekken we wat burgers en andere...
Lees verder op onze website
ONDER DE AANDACHT
De wolf is terug! Eng of enerverend?

Na leven komt de dood

ARK Rewilding Nederland werkt aan wilde natuur die tegen een stootje kan. Het bejagen en doden van prooidieren door roofdieren is daar een onlosmakelijk onderdeel van. Toproofdieren als wolf hebben een grote invloed op grote grazers en middelgrote roofdieren, en daarmee indirect op het landschap en de natuurlijke rijkdom daarin. Ze voorkomen ongeremde populatiegroei van prooidieren en houden hun prooidierpopulatie gezond doordat ze relatief veel verzwakte, zieke dieren verschalken. Doordat prooidieren alerter worden voor  roofdieren, grazen ze minder op voorspelbare plekken en veert de...

lees verder
Copyright © 2023 ARK Rewilding Nederland
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij ARK Rewilding Nederland of omdat u heeft aangegeven dit te willen ontvangen.

Ons postadres is:
ARK Rewilding Nederland
Winselingseweg 95
6541 AH Nijmegen