U bent hier

Bekijk deze email in je browser

Nieuwsbrief januari

Poep met insecticiden aangetroffen in natuurgebieden

De poep van boerenvee in natuurgebieden is lang niet altijd vrij van giftige stoffen. Onderzoek van ARK Rewilding Nederland toont aan dat de concentraties van giftige medicijnresten soms zo hoog zijn, dat het vrijwel alle insecten doodt. ARK pleit voor nauwgezette monitoring van het gebruik van ontwormingsmiddelen bij boerenvee in natuurgebieden. Zodat giftige poep uit de natuur wordt verbannen.

Poep is een belangrijke schakel in de kringloop van het leven. Waar wij mensen meestal gruwelen van een dikke drol, zijn tal van insecten, dieren en planten er verzot op. Sterker nog: honderden soorten zijn er direct afhankelijk van. De lijst van beestjes die normaal gesproken op een versgeperste vlaai afkomen, is eindeloos lang: van vlieg tot mestkever en van vlinder tot slak. Met name de mestkevers en hun larven gaan voortvarend aan de slag met het verwerken van de poep. De drol vol insecten trekt vervolgens rovers aan. In de vorm van nog meer insecten, maar ook padden, vogels en dassen pikken maar al te graag een beestje mee. Wormen, schimmels en bacteriën breken de vlaai verder af. Zo maakt de mestfauna voedingsstoffen beschikbaar voor planten. Lees hier verder. 

Noordzee

Dode walvissen, bron van leven

Walviskadavers die stranden aan de Nederlandse kust worden meestal direct weggesleept naar een vuilverbrandingsoven. Dat is niet alleen heel erg duur, we gooien zo ook een enorme bron van voedsel voor het leven in zee in de vuilnisbak. ARK Natuurontwikkeling pleit ervoor om walviskadavers terug...
Lees verder op onze website
Europese steur. Foto: Solvin Zankl, Nature in Stock

Zustersoorten steur in Visionair

In de december-editie van Visionair magazine van Sportvisserij Nederland is er aandacht voor ons werk om de (Europese) steur terug te krijgen in de Rijn. Niels Brevé van Sportvisserij Nederland en ARK’er Bram Houben namen een kijkje bij herintroductieprojecten van steuren in Duitsland. Ook komt...
Lees verder op onze website
Wolvenfamilie op de Noord-Veluwe. Foto: Hans Hasper en Raya Strikwerda, Wolvenmeldpunt Zoogdiervereniging

Wolvenfamilie floreert op de Veluwe

Afgelopen zondagochtend kwart voor tien trok de hele Veluwse wolvenfamilie van acht wolven langs één van de camera’s van de Zoogdiervereniging. Op deze zeldzaam scherpe beelden is het de eerste keer dat de hele groep tegelijk op film staat. Daarmee wordt bekend dat er van de negen welpen nog...
Lees verder op onze website
De opgehoogde zandplaten zijn een trekpleister voor watervogels. Foto: Bas Roels, WWF

Pontische meeuw en aalscholver vinden Rotterdams getijdeneiland

Het Rotterdamse Eiland van Brienenoord staat even flink op z’n kop: er vinden werkzaamheden plaats voor de ontwikkeling van dit gebied tot getijdenpark. Door de oogharen heen is al goed te zien wat voor bijzondere natuur er ontstaat in en rond dit eiland in de Nieuwe Maas. De zandplaten aan de...
Lees verder op onze website
Wisenten en bezoekers in de Maashorst

Kennis over natuurontwikkeling en landbeheer

ARK Natuurontwikkeling is samen met Vlaamse, Zweedse en Roemeense partners aan het einde van 2020 gestart met een project om de internationaal beschikbare kennis over procesgericht natuurbeheer bijeen te brengen, en deze ervaringen te delen onder partners, natuurbeheerders en andere...
Lees verder op onze website
Grensmaas Borgharen

RivierPark Maasvallei visitekaartje voor nieuwe natuur

Langs de Maas in Limburg lijken wonderen te zijn verricht. De Maas tussen Maastricht en Maaseik is veranderd in een grensoverschrijdend natuurgebied waar de rivier doorheen meandert. Het  recente rapport ‘Maas in Beeld’ is helder: de 600 hectare nieuwe natuur is inmiddels een van de meest...
Lees verder op onze website
Postcodeloterij en ARK 2022

Kans in de loterij én meer natuur

Deelnemers van de Postcode Loterij maken niet alleen kans op het winnen van prachtige prijzen, ze werken ook mee aan meer ruimte voor natuur in Nederland. De opbrengst van hun loten wordt gedeeld met goede doelen als ARK Natuurontwikkeling....
Lees verder op onze website
Knoflookpad. Foto: Douwe Schut

Amfibieënlaagtes in de Millingerwaard

De komende weken worden er in de Millingerwaard bij Nijmegen verschillende laagtes verder uitgediept waar onder andere amfibieën van profiteren. Een samenwerking van Kurstjens ecologisch adviesbureau, Bureau Natuurbalans/Limes divergens, provincie Gelderland, ARK Natuurontwikkeling en...
Lees verder op onze website
Kijken naar grote grazers. Foto: Rob Brinkhof

Zelf op onderzoek in de natuur

ARK Natuurontwikkeling heeft voor haar veldlessen met schoolklassen veel opdrachten ontwikkeld om natuur te ontdekken en beleven. Hierbij draait het er vooral om dat kinderen op een leuke manier geraakt worden door de natuur, en dat ze ervaren hoe fijn het is om door de natuur te banjeren. Ook...
Lees verder op onze website
Deze konikhengst heeft er geen zin meer in en stuurt de hond weg. Een volgende bezoeker treft een alerte hengst aan

Grazers reageren op wolf en hond

Sinds 2015 is de wolf weer terug in Nederland. Veel zijn het er nog niet, maar hun aantal groeit wel gestaag. Wat betekent dat voor de grazers in onze natuurgebieden? Wolven zijn immers vleeseters die jagen op prooien, van konijn, haas, bever, ree en edelhert tot wisent aan toe. En wat is de...
Lees verder op onze website
Wolf

Schaap en wolf verdienen beter

De provincie Drenthe heeft een subsidieregeling voor schadepreventie opengesteld om schade door wolven bij schapen te voorkomen. Dat is fantastisch nieuws, ware het niet dat deze regeling maar voor een klein deel van Drenthe geldt. En laat dat nou net het gebied zijn waar voorlopig niet de meeste...
Lees verder op onze website
ONDER DE AANDACHT

Otter

2021 is door de Zoogdiervereniging uitgeroepen tot het Jaar van de Otter. Eind vorig jaar werd bekend dat de otter niet langer meer op de rode lijst staat. Geweldig nieuws, want nadat de soort in de jaren 80 bijna verdwenen was, telt Nederland door herintroductie en schonere rivieren en beken inmiddels weer zo’n 450 otters. Maar we zijn er nog niet. Want ondanks de groeiende populatie blijven de vele otterknelpunten voor problemen zorgen. Daarom zet ARK Rewilding Nederland zich in voor veilige verbindingen en natuurlijke oevers....

lees verder
Copyright © 2023 ARK Rewilding Nederland
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij ARK Rewilding Nederland of omdat u heeft aangegeven dit te willen ontvangen.

Ons postadres is:
ARK Rewilding Nederland
Winselingseweg 95
6541 AH Nijmegen