U bent hier

Bekijk deze email in je browser

Nieuwsbrief januari

Exmoorpony's op de Maashorst

Autolak aantrekkelijk voor paarden

Het is een berucht verschijnsel dat steenmarters in hun nieuwsgierigheid alle hoeken en gaten onder de motorkap van auto’s verkennen en daarbij schade aan kabels kunnen veroorzaken. Dat auto’s een aantrekkingskracht op paarden hebben is minder bekend. Om bezoekers hier op te wijzen heeft ARK Rewilding Nederland een waarschuwingspictogram ontwikkeld.

Autolak

Autorijdende bezoekers van natuurterreinen moeten zich bewust zijn van de risico's. Als zo'n terrein door paarden begraasd wordt is het onverstandig om de auto in deze terreinen te parkeren of daar met de auto stil te gaan staan, bijvoorbeeld om foto’s te maken. De paarden worden namelijk vaak aangetrokken door de lak van de auto en schrapen deze er met hun tanden van af. Waarom ze dat doen is niet bekend, maar wel dat alle paarden het blijkbaar lekker vinden. Eenmaal van de lak geproefd blijkt het naar meer te smaken. Vooral metallic lak is in trek bij paarden.

Menig natuurbeheerder heeft al eens mogen ervaren dat paarden letterlijk achter zijn of haar rug rustig aan de lak of de spiegels zaten te knabbelen. Het is dan ook verstandig om met de auto eveneens ruim afstand van de paarden te houden. Parkeren op de officieel aangewezen parkeerterreinen is dus niet alleen van belang om geen boete te riskeren, maar ook om schade aan het voertuig te voorkomen. Lees meer.

Hoge vegetatie

Verslag veldlessen Leeuwense Waard 2018

In 2018 vierden we het 25-jarig jubileum van veldlessen gegeven door ARK op verschillende locaties. Een van deze locaties is de Leeuwense Waard. Van de 20 scholen die voor deze locatie werden uitgenodigd, zijn 31 klassen mee op veldles geweest. Er deden dit jaar 717 kinderen mee met 152...
Lees verder op onze website

Wie haalt toch die koeienvlaaien uit elkaar?

Alsof ze ontploft zijn. Zo ligt menige koeienvlaai of paardenhoop er in begraasde natuurgebieden bij. Vooral in de herfst en winter is dat het geval. Als de temperatuur zakt is het snel gedaan met de insecten waar veel vogels van leven. Met name kraaiachtigen stappen dan over op het plunderen van...
Lees verder op onze website

Het Eiland van Brienenoord wordt getijdenpark

Onlangs werd tijdens een informatieavond het nieuwe ontwerp voor het Eiland van Brienenoord in de Rotterdamse Nieuwe Maas gepresenteerd aan de omwonenden en andere gebruikers van het eiland. Het eiland krijgt aan de zuidrand flauwe en ´gekartelde´ oevers. Daardoor ontstaat er leefgebied voor...
Lees verder op onze website
Langer vasthouden van water tegen wateroverlast en voor nieuwe natuur. Foto: Twan Teunissen

Natuurlijke waterberging in Zuid-Limburgs heuvellandschap

Na de hevige buien en modderstromen afgelopen voorjaar volgde er een extreem droge zomer. Te veel en dan weer te weinig water. De voorspellingen met het veranderende klimaat zijn dat dit soort extremen steeds meer en vaker gaan voorkomen. Om de effecten te temperen moet water worden vastgehouden...
Lees verder op onze website
Zoekkaart Leefgebied Otter

Ottertekening inspireert veldlessen

Vanuit het grensoverschrijdende project Groen Blauwe Rijn Alliantie worden in Nederland en Duitsland veldlessen gegeven waarbij rivier, natuur, water, otters en trekvissen centraal staan. Als inspiratie tijdens de veldles wordt er sinds kort een tekening gebruikt van het leefgebied van de otter....
Lees verder op onze website
Swim Fish Swim!

Swim Fish Swim! expo in Stellendam

Tot 26 januari 2019 is de tentoonstelling Swim Fish Swim! te bezoeken bij A Seal in Stellendam. Deze tentoonstelling brengt de terugkeer van de dynamische deltanatuur van het Haringvliet, en de gevolgen voor de kleinste bergbeekjes elders in Europa, in beeld. Een migratiespel dompelt de bezoeker...
Lees verder op onze website
Wolf. Foto: Vaclav Sebek

Wolvenlezing Oisterwijk

Wolven zijn nu al anderhalf jaar vrijwel continu in Nederland aanwezig en hoewel het er maar weinig zijn, neemt hun aantal wel toe. Binnenkort is het zover en zal de eerste wolf sinds eeuwen een vast territorium hebben in Nederland. Ze markeert dan al een half jaar lang een vast deel van de...
Lees verder op onze website
Otter, foto: Hugh Jansman

Otter excursie in de Ooijpolder

Op zondag 27 januari organiseren ARK Natuurontwikkeling en Naturschutzzentrum Kleve een otterexcursie in de Ooijpolder. Wil je meer leren over de levenswijze van dit mysterieuze roofdier dat leeft op de grens van land en water? Kom dan zondag 27 januari om 13:30 naar de Thornsche Molen gelegen...
Lees verder op onze website
ONDER DE AANDACHT
Klimaatbuffer IJsselmonde

Natte natuur en droge voeten

Nederland moet rekening houden met de effecten van klimaatverandering op de economie, de gezondheid, de natuur en de veiligheid. Het gaat daarbij zowel om het opvangen van toenemende wateroverlast en watertekorten als om het temperen van hittegolven in steden. Klimaatbuffers kunnen een grote bijdrage leveren aan een klimaatbestendig Nederland en zijn in staat om mee te groeien met het tempo van klimaatverandering....

lees verder
Copyright © 2023 ARK Rewilding Nederland
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij ARK Rewilding Nederland of omdat u heeft aangegeven dit te willen ontvangen.

Ons postadres is:
ARK Rewilding Nederland
Winselingseweg 95
6541 AH Nijmegen