U bent hier

Bekijk deze email in je browser

Nieuwsbrief februari

Dood hout en zijn sleutelrol in de natuur

Dood hout leeft!

Afgestorven bomen met afbladderende bast, dode takken, stammen als een gatenkaas, vermolmde resten vol zwammen, omgevallen reuzen met een kroon van wortels. We kennen de vele vormen van dood hout allemaal uit het bos. Minder bekend is de sleutelrol van dood hout in de natuur. Tien procent van alle soorten op land is ervan afhankelijk. In een bos is dit zelfs veertig procent. Dood hout staat daarom garant voor een explosie van leven. Dus hoe meer dood hout er blijft liggen, hoe hoger de soortenrijkdom.

In de jaren zeventig en tachtig kregen wetenschappers oog voor die rijkdom en drongen met succes aan op het laten liggen van dode bomen en takken. Nu natuurorganisaties meer voor eigen inkomsten moeten zorgen en houtproductie één van de opties is, kan er opnieuw een tekort aan dood hout ontstaan voor een compleet ecosysteem. Daarom is hernieuwde aandacht voor het belang van dood hout noodzakelijk. Lees hier verder. 

Grote weerschijnvlinder. Foto: Alex Huizinga, Nature in Stock

Meer bont dikkopjes en grote weerschijnvlinders in Het Groene Woud

De grote weerschijnvlinder en het bont dikkopje zijn tegenwoordig zeldzame dagvlinders in Nederland. In de Brabantse natuurgebieden de Kampina en Het Groene Woud zijn populaties van beide vlindersoorten gevestigd. Bo van de Linde & Cécile Jansen, studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch...
Lees verder op onze website

Grote grazers in de winter

Buiten is het ijskoud, maar wij zitten lekker warm binnen met een warme trui achter de kachel en kijken door het raam naar de sneeuw buiten. Maar hoe zit het eigenlijk met al die dieren buiten in de natuur, zoals bijvoorbeeld de grote grazers in veel natuurgebieden? Hoe gaan zij om met dit...
Lees verder op onze website

Water regeert de valleien van Maas, Geul en Gulp

Afgelopen dagen heeft het water in de valleien van de Maas, Geul en Gulp voor de nodige opschudding gezorgd in de natuur. Water in grote hoeveelheden en met hoge stroomsnelheden zette de boel flink op zijn kop. Beverholen en -burchten liepen vol water en bevers die uit hun huis waren verjaagd...
Lees verder op onze website
Europese Atlantische steur. Foto: Jelger Herder

Minder zout en meer natuur door ondiepere Rijnmonding

150 jaar geleden werd tussen Rotterdam en de Noordzee de Nieuwe Waterweg gegraven. De diepe riviermonding heeft ons veel gebracht: een goed bereikbare haven die internationaal concurreert met de andere wereldhavens. Maar het brengt ook problemen met zich mee, zoals verzilting van het rivierwater...
Lees verder op onze website
ARK werkt aan hetrealiseren van een aaneengesloten en wilde Veluwe (Illustratie Jeroen Helmer)

Onontdekt deel Veluwe nieuw leven ingeblazen

Op de Kemperheide, midden op de zuidelijke Veluwe, gaat ARK Natuurontwikkeling de natuur een enorme oppepper geven. Dankzij een bijdrage van 2.185.000 euro van de Nationale Postcode Loterij gaat het project ‘Rewilding de Veluwe’ dit voorjaar van start. Natuurgebieden worden aaneengesloten en...
Lees verder op onze website
Haringvlietsluizen. Foto: Jan de Roon

De kier is een mooi begin

Twee jaar geleden was het dan zo ver; de Haringvlietsluizen gingen voor het eerst een stukje open. De kier is groots aangekondigd als oplossing voor veel ecologische problemen, maar in hoeverre maakt de opening de verwachtingen waar? Migreren vissoorten als spiering en driedoornige stekelbaars...
Lees verder op onze website
ONDER DE AANDACHT
Konikpaard in de winter

Zomer en Winter

In het verleden kozen grazers altijd de meest gunstige gebieden om te verblijven. In de zomer de voedselrijke overstromingsvlaktes van rivieren en de kwelders en ’s winters en in het voorjaar droge, maar schrale en voedselarmere gronden om daar de natte tijd door te brengen. Eeuwenlange ervaring maakte dat de dieren het beste tijdstip om te verhuizen wisten. Planten zijn hierop ingespeeld en hebben door de tijd heen hun groei- en bloeiwijze hierop aangepast....

lees verder
Copyright © 2023 ARK Rewilding Nederland
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij ARK Rewilding Nederland of omdat u heeft aangegeven dit te willen ontvangen.

Ons postadres is:
ARK Rewilding Nederland
Winselingseweg 95
6541 AH Nijmegen