U bent hier

Bekijk deze email in je browser

Nieuwsbrief augustus

De Grensmaas, 1 dag na het zomerhoogwater

Ruimte voor de rivier werkt

De massa water die de Limburgse Maas te verwerken heeft gehad, waren zowel spektakel en drama, áls wakeup call en ultieme test. Het was dé praktijktoets die heeft laten zien dat rivierverruiming in combinatie met natuurontwikkeling werkt.

Het hoogwater heeft ook duidelijk gemaakt dat er voor de toekomst ​op nog meer locaties ruimte voor de rivier nodig is om het hoogwater tijdens dit soort pieken de baas te kunnen. Gelukkig weten we inmiddels ook dat deze ruimte voor de rivier fantastische natuur- en wandelgebieden oplevert.

Lees onze berichten over het zomerhoogwater:

Ruimte voor de rivier werkt
Hoogwater bereikt uiterwaarden Waal
Overstromingen Grensmaas en Geuldal

'Tassen' met lege oesterschelpen worden te water gelaten. Foto: Gijs van Zonneveld

ARK zoekt oesterbaby’s in Haven van Rotterdam

Op 23 juli heeft ARK Natuurontwikkeling in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam 'tassen' met lege oesterschelpen opgehangen in de Margriethaven op de Maasvlakte. Er zijn aanwijzingen dat daar larven van de inheemse platte oester in het water zitten. Deze larfjes hechten zich graag op lege...
Lees verder op onze website
Impressie van 'de ARK van NYMA'

Ark van NYMA voor de Waal in Nijmegen

Van duwbak tot groene oase. Het kan gebeuren in een kribvak in de Waal bij Nijmegen met een drijvende tuin: De ark van NYMA. De ark wordt ontworpen voor de Challenge Groene Icoonprojecten van de provincie Gelderland en sluit goed aan bij de plannen van de gemeente Nijmegen, die bij de...
Lees verder op onze website
Paling in rifbal tussen mosselen. Foto: Ernst Schrijver

Honderden palingen onderstrepen nut schelpdierriffen

Botervissen, steurgarnalen, noordzeekrabben, anemonen, sponzen en als klap op de vuurpijl: palingen. Van deze laatste, bedreigde soort maar liefst 250 stuks. Medewerkers van ARK Natuurontwikkeling, Wereld Natuur Fonds en Bureau Waardenburg keken vorige week hun ogen uit toen ze zagen welke...
Lees verder op onze website
Kuddebewaker beschermt de kudde

Nu ook wolfwerende honden in Brabant

Om vee te beschermen tegen de wolf worden binnenkort ook in de provincie Noord-Brabant kuddewaakhonden ingezet. In Nederland blijkt in de schapenhouderij een grote behoefte te zijn aan meer preventieve voorbeeldprojecten voor zowel veilige nachtkralen als de inzet van kuddewaakhonden.
Lees verder op onze website

Nieuw waterwoud voor Brabant

Landbouwgrond die gaat veranderen in een ecologische waardevol ‘Waterwoud’. Een uniek, nieuw nat bos voor Nederland. Dit is het idee waarmee ingenieursbureau van Nierop uit Riethoven de bosontwerpwedstrijd van ARK Natuurontwikkeling heeft gewonnen. In het ontwerp wordt het landbouwperceel Hooge...
Lees verder op onze website
Kajaktocht naar het vogeleiland Bliek

Kajaktocht Blik op Bliek

Heb jij zin in een natuuravontuur op het water? Het Wereld Natuur Fonds organiseert in samenwerking met ARK Natuurontwikkeling enkele exclusieve kajaktochten naar het vis- en vogeleiland Blieks. Dit eiland in het Haringvliet is als onderdeel van het Droomfondsproject Haringvliet speciaal...
Lees verder op onze website
Platte oester; European flat oyster

Ode aan de oester tijdens Carnaval der Bedreigde Dieren

Een klein, op het oog wat onbeduidend beestje als de oester de held van de zee? Zeker!...
Lees verder op onze website
ONDER DE AANDACHT
Klompenwaard

Stromende geulen langs de rivier

Rivieren zonder nevengeulen kun je vergelijken met snelwegen zonder parkeerplaatsen en tankstations. Het water jakkert er met hoge snelheid doorheen en voor maar een beperkte groep "weggebruikers" is er plaats. Sterke en snelle vissen redden zich wel, maar de jonge dieren en de organismen van rustig water overleven het niet. Eén hoofdstroom zonder zijgeulen is biologisch gezien erg beperkt. Een natuurlijke rivier wordt juist gekenmerkt door afgesneden meanders, meestromende nevengeulen en poelen, die alleen bij hoogwater in contact staan met de rivier. Hier is plaats voor oeverbegroeiing,...

lees verder
Copyright © 2023 ARK Rewilding Nederland
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij ARK Rewilding Nederland of omdat u heeft aangegeven dit te willen ontvangen.

Ons postadres is:
ARK Rewilding Nederland
Winselingseweg 95
6541 AH Nijmegen