U bent hier

Lees het laatste nieuws over rewilding in Nederland
Bekijk deze email in je browser

Nieuwsbrief april 2023

Close-up van een wolf

Samenleven met wolven

De terugkeer van wolf en wildernis

De wolf is terug in Nederland. Zelfverkozen, omdat het dier hier kan leven en onze natuur er geschikt voor blijkt te zijn. Het is ook wennen: de terugkeer van wolven vereist van mensen om dieren beter te beschermen en te accepteren dat wilde natuur er, ook in Nederland, bij hoort. Met dierbeschermende maatregelen is uiteindelijk iedereen beter af, ook de mens van nu en de toekomst.

De discussie of we de aanwezigheid van de wolf in Nederland wel of niet moeten accepteren, hebben wij samen met de andere Europese landen al vierenveertig jaar geleden beslist. Maar: een roofdier als de wolf zijn we hier al een lange tijd niet meer gewend. In landen waar wolven nooit weg zijn geweest is samenleven met wolven veel vanzelfsprekender. Nederland zit in een gewenningsfase waarin we, net als in ons omringende landen, weer moeten leren samenleven met wolven (en andere wilde dieren). Lees verder

In de Millingerwaard is te zien hoe na 30 jaar natuurontwikkeling waterveiligheid én biodiversiteit samengaan.

Actieplan Ruimte voor Levende Rivieren

Gaan we verder met het verbeteren van hoogwaterveiligheid en bevaarbaarheid, ten koste van natuur en leefbaarheid? Of kiezen we voor een fundamenteel andere koers met de natuur als bondgenoot? Wij pleiten nadrukkelijk voor samenwerken met de natuur en laten zien dat (en hoe) dat kan. Want:...
Lees verder op onze website

Tot op de bodem voor complete kringlopen

In een gezonde bodem krioelt het van het leven. Micro-organismen, zeer kleine ongewervelde dieren en schimmels breken samen dode planten en dieren af en brengen de voedingsstoffen weer terug in de voedselketen. Zo maken ze het leven op land mogelijk. Toch gaan we lang niet altijd zorgvuldig met...
Lees verder op onze website
Nationaal Groeifonds nature-based solutions

Kabinet investeert 110 miljoen euro in natuurlijke oplossingen

Het Kabinet maakte vandaag bekend 110 miljoen euro te investeren in NL2120, waarvan 40 miljoen voorwaardelijk. In dit kennisprogramma werken overheden, natuurorganisaties, ingenieursbureaus, baggerbedrijven en kennis- en beroepsinstellingen samen aan nature-based oplossingen voor grote...
Lees verder op onze website
ARK werkt aan hetrealiseren van een aaneengesloten en wilde Veluwe (Illustratie Jeroen Helmer)

Wolven van invloed op Veluwe

De mens is niet langer als enige van invloed op de aantallen zwijnen en herten. In 2015 keerde de wolf terug in Nederland. Mens én natuur moesten wennen: wolven hebben, alleen al door hun aanwezigheid, grote invloed op het gedrag van hoefdieren.
Lees verder op onze website
De bekrachtiging van de grondoverdracht en grondruil vond plaats in de historische schuur De Halfgalg van Bart en Sanne van Gils aan Onrooi in Boxtel. Foto: Ruud van Nooijen.

ARK draagt 30 hectare grond over aan particulieren

Grondoverdracht beklonken in Het Groene Woud...
Lees verder op onze website

Meer ruimte voor natuur in grensmoeras Kempen~Broek

De natte natuurgebieden Wijffelterbroek en Kettingdijk maken deel uit van het Kempen~Broek, een complex van kleine en grote natuurgebieden in het grensgebied van Nederland en België vlakbij Weert. Het team van ARK werkt al jarenlang aan het verwerven van percelen (voormalige) landbouwgrond om het...
Lees verder op onze website
Opening van de Geulwei va Partey

Nat feestje voor droge(re) voeten in Partij

Vrijdag 31 maart vond de feestelijke en druk bezochte opening plaats van de ‘Geulwei va Partey’. Dit is een nieuw natuur- en wandelgebied in de gemeente Gulpen-Wittem, dat tevens een functie vervult als waterbergingsgebied. ARK is één van de initiatiefnemers van deze natuurlijke waterberging,...
Lees verder op onze website
De Kleine Willemswaard (foto Rebecca Reurslag)

Beheer van Tielse uiterwaard overgedragen

Het beheer van de Kleine Willemswaard, een rewildinggebied langs de Waal bij Tiel, is overgedragen aan Rijkswaterstaat.
Lees verder op onze website
ONDER DE AANDACHT

Meerjarenplan 2023-2027

In het Meerjarenplan 2023-2027 oogsten we van ruim 30 jaar zaaien. Natuurontwikkeling is een feit en heeft zich bewezen. Het is tijd voor een schaalsprong: wat begon als natuurontwikkeling maakt nu als rewilding een grote vlucht voorwaarts. ARK wil voorop blijven gaan in deze ontwikkeling en met haar positieve, toekomstgerichte visie als ARK Rewilding Nederland niet alleen zelf nieuwe natuur realiseren, maar ook anderen inspireren in te stappen op deze o-zo-nodige missie om Nederland natuurrijker, mooier, wilder en duurzamer te maken....

lees verder
Copyright © 2023 ARK Rewilding Nederland
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij ARK Rewilding Nederland of omdat u heeft aangegeven dit te willen ontvangen.

Ons postadres is:
ARK Rewilding Nederland
Winselingseweg 95
6541 AH Nijmegen